Hefter fra SUF(m-l) og Rød Ungdom

SUF(m-l) og Rød Ungdom har produsert ei rekke hefter opp gjennom åra, og vi har gleden av å presentere en del av disse. Flere kommer etter hvert.

Generelle studiehefter || Hefteserien «Rød Ungdom» (1973) || Emnehefter og løpesedler
Andre publikasjoner fra SUF og Rød Ungdom

Generelle studiehefter (studiesirkler)

Studiehefte 1999

Rød Ungdom – studiehefte nr 1, 1999
Tekster av James Petras, Magnus Marsdal, Bertolt Brecht, Arnhild Aasen, Karl Marx, Bjarke Friborg og Nina Björk
56 sider A5; 7 MB

Vi skal sigre! (1978) Vi skal sigre!
Studiesirkel frå Raud Ungdom (Oktober, 1978)
68 sider A5; 13 MB
Vi skal seire! (1978) Vi skal seire!
Studiesirkel fra Rød Ungdom (Oktober, 1978)
68 sider A5; 10 MB
Hvorfor sosialisme? 1979 Hvorfor sosialisme?
Studiebok fra Rød Ungdom (Oktober, 1979)
160 sider A5; 19 MB
Våg å kjempe – våg å vinne! (1975) Våg å kjempe! Våg å vinne!
Studiesirkel fra Rød Ungdom (Oktober, 1975)
Inneholder blant annet tekster av Marx/Engels, Lenin og Øgrim
110 sider A5; 17 MB
Hva vil Rød Ungdom? (1973)

Hva vil Rød Ungdom?
Studiesirkel (Oktober, 1973)
100 sider A5; 18 MB

En innføring i marxisme En innføring i marxisme
Rød Ungdoms grunnsirkel; udatert, sannsynligvis slutten av 1970-tallet
86 sider A5; 7 MB
En innføring i marxisme (1983) En innføring i marxisme
Rød Ungdoms grunnsirkel (1983)
92 sider A5; 9 MB
Politisk økonomi (1982) Kort innføring i marxisme
Politisk økonomi – studiehefte
Rød Ungdom (1982)
56 sider A5; 5 MB
Filosofi og historiesyn (1981)

Kort innføring i marxisme
Filosofi og historiesyn – studiehefte
Rød Ungdom (1981)
48 sider A5; 5 MB

Hefteserien Rød ungdom

Det kan kanskje virke litt forvirrende, men før organisasjonen skifta navn fra SUF(m-l) til RU i 1973, gav den ut en hefteserie med navnet Rød ungdom. Hefte 2–6 blei brukt som studiesirkel i SUF(m-l).

Lærerskolen og lærerstudentenes kamp Hefte 1 (1972)
Lærerskolen og lærerstudentenes kamp
44 sider A5; 4 MB
Er det demokrati eller diktatur i Norge? Hefte 2 (1972)
Er det demokrati eller diktatur i Norge?
16 sider A5; 2 MB
Hvorfor SUF(m-l)? Hefte 3 (1972)
Hvorfor SUF(m-l)?
20 sider A5; 2 MB
Hvorfor væpna revolusjon? Hefte 4 (1972)
Hvorfor væpna revolusjon?
20 sider A5; 2 MB
Trenger vi sosialisme? Hefte 5 (1972)
Trenger vi sosialisme?
20 sider A5; 2 MB
Bekjemp imperialismen Hefte 6 (1972):
Bekjemp imperialismen!
28 sider A5; 3 MB
Om interessekamp på gymnasene Hefte 7 (1972)
Om interessekamp på gymnasene
52 sider A5; 5 MB
  Hefte 8 mangler
En revolusjonær militærpolitikk

Hefte 9 (1973)
En revolusjonær militærpolitikk
32 sider A5; 3 MB
Dette heftet er utgitt av Rød Ungdom og Forlaget Oktober.
Vårt eksemplar har angitt årstall 1973 inni og 1974 bakpå.

Emnehefter og løpesedler

Rød Ungdoms historie 1963–83 Rød Ungdoms historie 1963–83
Utgitt til 20-års-jubileet 1983
Av Bjørgulv Braanen, med kommentarer fra Lars Simonsen, Bo Brekke, Grethe Knudsen, Gunnar Jørgen Furehaug, Leif Steinholt og Per Overrein
80 sider A5; 8 MB
Bli berømt! – Bli berømt!
Om pressearbeid
Av RUs sentralstyre ved Jørgen Strickert og Pål Hellesnes
Produsert 2000–02
16 sider A5; 2 MB
Jenter, EU og velferdsstaten

Jenter, EU og velferdsstaten
Om hvorfor jenter sier Nei til EU
av Jorunn Folkvord
Utgitt av RU, udatert, sannsynligvis høsten 1994
36 sider A5; 4 MB

Unge Høyre – 50 år i reaksjonens tjeneste Unge Høyre – 50 år i reaksjonens tjeneste
Utgitt av RU 1981
40 sider A4; 12 MB
Organisasjonshåndbok 1981 Organisasjonshåndbok for Rød Ungdom
Inneholder også vedtektene
Utgitt av RU ca 1974 (?)
88 sider ca A5; 7 MB
Programforslag for NGS Programforslag for NGS (Norges Gymnasisastsamband)
Løpeseddel fra SUF(m-l) 1973
4 sider A5; 1 MB
Vervebrosjyre for Rød Ungdom Vervebrosjyre for Rød Ungdom
udatert, tidlig 1980-tall?
8 sider A5; 2 MB
Studieopplegg Engels Studiekampanjen
Studieopplegg til Sosialismen fra utopi til vitenskap (Engels)
16 sider A5; 1 MB
Kvinneundertrykking og kvinnekampen Hva vi mener om:
Kvinneundertrykking og kvinnekampen

24 sider A5; 2 MB
Ungdom i arbeid Hva vi mener om:
Ungdom i arbeid
20 sider A5; 2 MB
Et ledd i en global strategi Et ledd i en global strategi
Studiehefte om den internasjonale situasjonen etter Sovjets invasjon i Afghanistan
32 sider A5; 5 MB
Sosialisme (debatthefte 1980) Sosialisme – et debatthefte
Rød Ungdom 1980
52 sider A5; 7 MB
Nicaraguas utenrikspolitikk og miskituindianerne Rød Ungdom om
Nicaraguas utenrikspolitikk og miskituindianerne i Nicaragua
av Henning Knutsen (1983)
64 sider A5; 4 MB
Program og vedtekter 1975 Rød Ungdom
Program og vedtekter vedtatt på 9. landsmøte
Forlaget Oktober 1975
64 sider A5; 10 MB
Skoleprogram 1983 Skoleprogram
Vedtak fra Raud Ungdom sitt 13. landsmøte
1984
44 sider A5; 4 MB
«Kan hende det gjelder å redde vår jord» «Kan hende det gjelder å redde vår jord»
Et debatthefte om natur og miljø fra Rød Ungdom
48 sider A5; 5 MB
Sosialismen – utopi eller virkelighet? Sosialismen – utopi eller virkelighet?
Vedtak fra Rød Ungdoms 13. landsmøte
1983
44 sider A6; 5 MB
Studiehefte sumaren 1994 (Trndelag) Studiehefte sumaren 1994
Tekstar av Jan Myrdal, James Petras, Trond Andresen, Ingar Arnøy, Pål Steigan og Sigmund Kvaløy Sætereng
Utgitt av Trøndelag Raud Ungdom
52 sider A5; 6 MB
Skoleelevene og den sosialistiske revolusjonen Skoleelevene og den sosialistiske revolusjonen
udatert (muligens 1970–71)
68 sider A5; 7 MB
Studentene og den sosialistiske revolusjonen Studentene og den sosialistiske revolusjonen
udatert (muligens 1970)
72 sider A5: 7 MB
Til kamp for et sted å være Til kamp for et sted å være!
Historien om en aksjon – fortalt av noen som var med
(I hovedsak om en aksjon på Lillestrøm)
Utgitt av RU og Oktober 1974
32 sider A5; 5 MB
Bli med i Rød ungdom Bli med i Rød Ungdom!
Vervebrosjyre fra 1976
16 sider A5; 3 MB
Hva er revolusjonær ungdomspolitikk? Hva er revolusjonær ungdomspolitikk?
Foredrag holdt på Rød Ungdoms sommerleire 1977
32 sider A5; 6 MB
Vekk med karakterer og eksamen Vekk med karakterer og eksamen
Hefte nr 1, 1977 i serien Hva vil Rød Ungdom
20 sider A5; 3 MB
Zimbabwes vei til frigjøring

Zimbabwes vei til frigjøring
Av Bo Brekke
32 sider A5; 3 MB

Revolusjonær praksis (2002) Revolusjonær praksis – organisasjonshåndbok for Rød Ungdom
Redigert av Are Bøhm, utgitt januar 2002
124 sider kvadratisk; 12 MB

Andre publikasjoner fra SUF og Rød Ungdom

Siste publisering her 8. juli 2022.