Studiebøker

Studier var en viktig del av AKPs virksomhet, og det blei gitt ut ei rekke studiebøker og -hefter, både generelle (for eksempel til studiesirkler) og på mer spesialiserte felt. Her vil vi etter hvert legge ut pdf-versjoner av dette materialet.

Hefter og bøker fra 1960- og 1970-tallet finner du her.

Om å lese Kapitalen

Om å lese Kapitalen

En veiledning til Kapitalen, første bok, fra AKP(m-l)s studieutvalg, Forlaget Oktober 1983. Tekster av Gustav Lindberg, Per Lund og Harald Minken. 124 sider, 52 MB. Last ned her.

Partiskolen

Studiebok Marxistisk filosofi Studiebok i politisk økonomi Studiebok: Imperialismen Det norske samfunnssystemet i slutten av 20. århundret Kommunistisk kvinnepolitikk Krig. Fred. Væpna revolusjon

På andre halvdel av 1980-tallet kom «Partiskolen». Dette var et ambisiøst prosjekt, og alle planlagte bøker blei dessverre ikke gitt ut. Nummereringa har derfor huller.

(Studiebøker fra 1970-tallet finner du her.)

Partiskolen trinn 1A – Marxistisk filosofi

Partiskolen trinn 1B – Politisk økonomi

Partiskolen trinn 2A – Imperialismen

Partiskolen trinn 2B – Det norske samfunnssystemet i slutten av 20. århundret

Partiskolen trinn 2D – Kommunistisk kvinnepolitikk

Partiskolen trinn 2G – Krig. Fred. Væpna revolusjon