Sámiid-hilat

Filene er i pdf-format med søkbar tekst. Om du ikke får åpna filene, må du laste ned programmet Adobe Reader.

Sámiid-hilat var ei tospråklig samisk-norsk avis som AKP(m-l) gav ut tre nummer av på slutten av 1970-tallet. Navnet betyr samiske gnister.

Publisering på nettet: april–juni 2015.

Sámiid-hilat nr. 1, 1978

Nummer 1 – 1978 – 24 sider

Sámiid-hilat nr. 2, 1978

Nummer 2 – 1978 – 32 sider

Sámiid-hilat nr. 1, 1979

Nummer 1 – 1979 – 24 sider