AKPs programmer og vedtak m.v

Her er lagt ut alle (?) partiets programdokumenter og også en god del utkast og diskusjonsmateriale i samband med programdiskusjoner.

Vi har også lagt ut noen hefter som gjengir vedtak og uttalelser fra AKPs øverste organer de første åra. Og noe beretningsmateriale fra partiets første 10–15 år.

For øvrig minnes det mye debatt om dette i partiets interne og eksterne publikasjoner.

Dokumentene er i pdf-format. En del av disse dokumentene finnes i html-format på de gamle nettsidene til partiet.


Program 1973

Program 1973

Arbeidernes kommunistparti (m-l) – program og vedtekter frå 1. landsmøtet februar 1973

Nynorsk utgåve, Forlaget Oktober 1974, ISBN 82-7094-087-9
Bok, 168 sider, 61 MB – Last ned

Forslag til program

Utgitt av MLG 1972
Hefte, 40 sider, 12 MB – Last ned


Sameprogram 1973

Sameprogram 1973 Sameprogram 1973, andre opplag

Bargiid komunistaid belludaga (m-l): Sámi prográm'ma
mi buorrinkåk'kehuvvud vuostas' rikacuggemist
18. bæive guovvamánnos 1973

AKP(m-l): Sameprogram vedtatt på første landsmøte 18. februar 1973

Forlaget Oktober 1976, ISBN 82-7094-141-7
Tospråklig hefte, 16 sider, 7 MB – Last ned
2. opptrykk 1977, noe endra forside – Last ned

(Vi har notert at det er lagt til ei overskriftslinje på side 10 i nyopptrykket. Dette er ei retting av en trykkfeil i førsteutgaven.)


Program 1976

Program 1976

Prinsipprogram og vedtekter for Arbeidernes kommunistparti (marxist-leninistene) – Vedtatt på det 2. landsmøtet november 1976

Forlaget Oktober 1977, ISBN 82-7094-147-6
Bok, 200 sider, 82 MB – Last ned

Materiale til diskusjonen om prinsipp-programmet

Hefte (ca. 1976), 12 sider, 5 MB – Last ned

Materiale til diskusjonen om handlingsprogrammet

Hefte (ca. 1976), 14 sider, 4 MB – Last ned

Utkast til prinsipp-program for AKP(m-l)

Hefte (ca. 1976), 36 sider, 9 MB – Last ned

Utkast til handlingsprogram for AKP(m-l)

Hefte (ca. 1976), 28 sider, 8 MB – Last ned


Militærpolitisk program 1979

Militærprogram 1979 Militærprogram 1979 – andre opplag

AKP(m-l)s militærpolitiske program – Vedtatt på landskonferansen våren 1979

Forlaget Oktober 1979, ISBN 82-7094-242-1
Nummer 3 i hefteserien «Hva vil AKP(m-l)?»
Hefte, 68 sider, 27 MB – Last ned

Andre opplag av heftet blei utgitt i 1980 med ny forside.


Program 1980

Program 1980

Prinsipprogram, sameprogram, vedtekter for AKP(m-l) – Vedtatt på det 3. landsmøtet desember 1980

Forlaget Oktober 1981, ISBN 82-7094-282-0
Bok, 192 sider, 59 MB – Last ned

Landsmøtet i AKP(m-l) 1980 – Framlegg til prinsipprogram

Forord fra arbeidsutvalget datert 20. september 1979
Forlaget Oktober, avis, 16 sider, 33 MB – Last ned

Landsmøtet i AKP(m-l) 1980 – Prinsipp-programmet under debatt

Forord fra den forberedende programkomiteen datert november 1979
Forlaget Oktober, hefte, 48 sider, 51 MB – Last ned

Endringsforslag – Prinsipp-programmet under debatt

Forord fra arbeidsutvalget i programkomiteen datert 3. februar 1980
Forlaget Oktober, hefte, 24 sider, 24 MB – Last ned

Nytt framlegg til prinsipprogram for AKP(m-l)

Forord fra arbeidsutvalget datert mai 1980
Forlaget Oktober, ISBN 82-7094-271-5
Hefte, 76 sider, 46 MB – Last ned

Forslag til nytt arbeidsprogram for AKP(m-l), 1. utkast

Bilag til Klassekampen, forordet datert 15. januar 1980
Hefte, 32 sider, 32 MB – Last ned

Endringsforslag til vedtektene

Hefte, forordet datert mai 1980, 40 sider, 5 MB – Last ned

Utkast til samepolitisk program for AKP(m-l)
AKP(m-l)-a Sámepolitihkalaš Programma Evttohus

Forlaget Oktober, udatert (annonse finnes i Klassekampen juli 1980)
Tospråklig hefte, 24 sider, 18 MB – Last ned


Program 1984

Program 1984

Prinsipprogram og vedtekter for AKP(m-l) – Vedtatt på 4. landsmøte desember 1984

Forlaget Oktober 1985
Hefte, 100 sider, 16 MB – Last ned

Utkast til nytt prinsipp-program for AKP(m-l)

Forlaget Oktober 1983, ISBN 82-7094-376-7
Hefte, 48 sider, 36 MB – Last ned

Diskusjonsbulletin om prinsipprogrammet nr. 1

Utgitt av AKP(m-l) ca. august 1983
Hefte, 70 sider, 19 MB – Last ned

Diskusjonsbulletin om prinsipprogrammet nr. 2

Mangler foreløpig

Diskusjonsbulletin om prinsipprogrammet nr. 3

Utgitt av AKP(m-l) februar 1984
Hefte, 40 sider, 16 MB – Last ned

Utkast til prinsipprogram for AKP(m-l)

Udatert (sentralkomiteens kommentar er datert mars 1984)
Hefte, 110 sider, 24 MB – Last ned

Diskusjonsbulletin om prinsipprogrammet nr. 4

Mangler foreløpig

Diskusjonsbulletin om prinsipprogrammet nr. 5

Utgitt av AKP(m-l), udatert (utgitt etter medio august 1984)
Hefte, 22 sider, 6 MB – Last ned


Program 1988

Program 1988

Prinsipprogram og vedtekter for AKP(m-l) – Vedtatt på 5. landsmøte desember 1988

Utgitt av AKP(m-l) 1989
Hefte, 54 sider, 7 MB – Last ned

Nytt utkast til sameprogram for AKP(m-l)

Landsmøtet 1988 vedtok at et foreliggende forslag til sameprogram ikke var klart til vedtak. Dette er et utkast som blei sendt ut i partiet 1. mars 1989.

Hefte, 20 sider, 3 MB – Last ned
Se også bilag til Tjen folket mai–juni 1988.

Forslag til vedtak om prinsipprogram til 5. landsmøte

Utgitt av AKP 1988
Hefte, 44 sider, 7 MB – Last ned

Forslag til nytt arbeidsprogram

Utgitt av AKP(m-l) september 1986
Hefte, 68 sider, 17 MB – Last ned


Program 1990

Program 1990

AKP prinsipprogram, vedtekter – Vedtatt på det 6. landsmøte desember 1990

Utgitt av AKP
Hefte, 24 sider, 7 MB – Last ned

Forslag til prinsipprogram, vedtekter og uttalelse om «Den kommunistiske tradisjonen»

Fra sentralstyret i AKP(m-l), forord datert 1. juni 1990
Hefte, 24 sider, 6 MB – Last ned

Hvilken vei skal AKP(m-l) gå? Debatthefte foran AKP(m-l)s landsmøte høsten 1990

Utgitt av AKP(m-l), forord datert 29. august 1990
Hefte, 40 sider, 38 MB – Last ned


Partidebatten høsten 1991

Hefte, 32 sider, 7 MB – Last ned

En ny partistrategi? Et innlegg i partidebatten RV–AKP

Hefte, 26 sider, 7 MB – Last ned


Program 1999

Program 1999

Prinsipprogram og vedtekter for AKP – Vedtatt på det 6. landsmøtet i AKP i 1990, med endringer fra landsmøtene i 1997 og 1999

Utgitt av Røde Fane 1999, ISBN 82-91778-17-5
Hefte, 32 sider, 7 MB – Last ned


Program 2001

Program 2001

Partiprogram og vedtekter – Vedtatt på partiets 11. landsmøte desember 2001

Utgitt av Røde Fane, bilag til nr. 1, 2002, ISBN 82-91778-29-9
Hefte, 44 sider, 9 MB – Last ned

Revisjon 2004

På landsmøtet i 2004 blei det gjort noen mindre tilføyelser til 2001-programmet, se liste her.


Vedtak og uttalelser

Vedtak 1973–1975 Vedtak 1975–1976

Sosialimperialismen (1. utgave) Sosialimperialismen (2. utgave)


Beretninger

Beretning til KPs stiftelseskongress. Forslag fra sentralkomiteen i MLG

Hefte (ca. 1972), 24 sider, 4 MB – Last ned

Materiale til beretningsdiskusjon

Hefte (ca. 1976), 12 sider, 5 MB – Last ned

Utkast til beretning til AKP(m-l)s 2. landsmøte

Hefte (ca. 1976), 72 sider, 22 MB – Last ned

Beretning 1976

Beretning fra AKP(m-l) vedtatt på det 2. landmøtet november 1976

Forlaget Oktober 1978, ISBN 82-7094-148-4
Bok, 270 sider, 112 MB – Last ned

Utkast til beretning fra AKP(m-l)s 2. sentralkomite

Hefte (ca. 1980), 32 sider, 7 MB – Last ned

Beretning fra AKP(m-l)s 2. sentralkomite

Hefte (ca. 1980), 44 sider, 9 MB – Last ned

Utkast til beretning for AKP(m-l)

Hefte (ca. 1984), 48 sider, 21 MB – Last ned

Beretning fra sentralkomiteen i AKP(m-l) til landsmøtet 1988

Hefte, 56 sider, 11 MB – Last ned


Siste publisering 12. november 2017.