Materiale fra Trøndelag

Særlig i den første tida gav ml-bevegelsen ut mye lokalt stoff. Vi presenterer her en del materiale fra Trøndelag.

Vi legger her ut trykksakene ut i pdf-format. Framstillingsmåten varierer sterkt, likeså trykkvaliteten. Det skanna materialet er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga variere med trykkvaliteten.

Navn er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Andre fylker finnes her. En del lokalt materiale som ikke er direkte knytta til ml-bevegelsen, finnes i pdf-arkivet.

Fram kamerater

Fram kamerater var det interne organet for AKP(m-l) i Trøndelag. Internbladet ser ut til opprinnelig å ha hatt navnet Ny Tid, etter NKPs Trøndelags-avis på 1930-tallet. Da SV høsten 1975 begynte å utgi ei ukeavis med dette navnet, valgte AKP å skifte navn på internbladet. (Se artikkel i november-utgaven 1976, som ser ut til å være den første med navnet Fram kamerater.) I 1991 var tittelen på nynorsk: Fram kameratar.

Her er blader fra perioden 1976 til 1991. Bladene er ikke nummerert, og vi veit derfor ikke hvor mange utgaver som måtte mangle.

Årganger:

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991

Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1976 Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1977 Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1978 Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1979 Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1980 Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1981 Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1982 Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1983 Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1984 Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1985 Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1986 Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1987 Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1988 Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1989 Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1990 Klikk for å gå til Fram kamerater årgang 1991


Siste oppdatering 23. juni 2020.