Fram kamerater 1981

Fram kamerater var det interne organet for AKP(m-l) i Trøndelag

Vi legger her ut bladene i pdf-format. Framstillingsmåten varierer sterkt, likeså trykkvaliteten. Det skanna materialet er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga varierer imidlertid med trykkvaliteten. (Noe tekst som ikke er lesbar på skanninga, er ført på manuelt med rød skrift.) I årganger uten fortløpende nummerering på bladene kan det være at vi mangler en del utgaver.

Navn er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Forside Fram kamerater 1981

Januar, 28 sider A5, 5 Mb

Februar, 12 sider A5, 3 Mb

Mars, 28 sider A5, 5 Mb

April, 12 sider A5, 3 Mb

Mai, 82 sider A5, 2 Mb

Om tariffpolitikken og om tariffoppgjøret 1982, 12 sider A4, 4 Mb

September, 4 sider A4, 2 Mb

Oktober, 32 sider A5, 5 Mb

November, 12 sider A5, 3 Mb

Desember, 20 sider A5, 3 Mb


Andre årganger: 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1981 |

Siste oppdatering 30. september 2016.