Fram kamerater 1977

Fram kamerater var det interne organet for AKP(m-l) i Trøndelag

Vi legger her ut bladene i pdf-format. Framstillingsmåten varierer sterkt, likeså trykkvaliteten. Det skanna materialet er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga varierer imidlertid med trykkvaliteten. I årganger uten fortløpende nummerering på bladene kan det være at vi mangler en del utgaver.

Navn er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Forside Fram kamerater

Januar, 18 sider A4, 7 Mb

Februar, 10 sider A4, 2 Mb

Mars, 14 sider A4, 4 Mb

Mai, 16 sider A4, 3 Mb

Juni, 20 sider A4, 4 Mb

Juli, 12 sider A4, 5 Mb

September, 14 sider A4, 4 Mb

Oktober, 16 sider A4, 5 Mb

November, 14 sider A4, 5 Mb

Desember, 22 sider A4, 5 Mb


Andre årganger: 1976 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 |

Siste oppdatering 30. september 2016.