Klassikertekster

Studier av skrifter fra marxismens/sosialismens/kommunismens klassikere har alltid vært viktig i radikale politiske organisasjoner, men det har variert fra gruppe til gruppe og over tid hvem som har vært inkludert i klassikerbegrepet – og ikke minst hvordan en har overført innholdet til den aktuelle situasjonen.

Ml-bevegelsen markerte tidlig posisjon ved å ha bilde av Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao på sine publikasjoner, og partiforlaget Oktober gav ut ei rekke artikler av disse i småhefter. Etter hvert kom større tekstsamlinger ut, med tolv bind Lenin og fem bind Mao som hovedsatsinger – i tillegg til en nyoversettelse av Kapitalens første bok.

Arkivprosjektet presenterer etter hvert de fleste av disse utgivelsene i pdf-format.

Marx og Engels

Manifestet i flere utgaver – og andre viktige Marx-tekster.

Lenin

Her finner du foreløpig Lenin-serien, som kom i tolv pocket-bind i perioden 1976–79. Dertil tre enkelthefter.

Stalin

Tre bøker, to hefter av og ett hefte om Stalin, noen i flere ulike utgaver.

Mao

Her finner du fembinds-serien Verker i utvalg med rundt 2000 sider tekst, samt ei rekke hefter/bøker med enkelttekster.

Andre kinesiske forfattere

I denne bolken har vi lagt ut «Den store polemikken» – tre bind med Kinas kommunistiske partis kritikk av Sovjetunionens kurs under Krustsjov. Videre er det ei bok med materiale fra KKPs kongress i 1977 og ei bok med taler og artikler av Maos etterfølger, Hua Kuo-feng.

Dimitrov

Her er ei bok og et hefte med Dimitrovs arbeider om enhetsfront og folkefront.

Noen samleverker

Marxisme og kvinnefrigjøring Om ungdommen Massene er de virkelige heltene Streik!

Marxisme og kvinnefrigjøring

Lenin, Stalin og Mao Tsetung om ungdommen

Massene er de virkelige heltene

Streik! Om økonomisk og politisk kamp


Sist oppdatert 2. desember 2017.