Diverse hefter utgitt før partistiftelsen

Filene er i pdf-format med søkbar tekst. Om du ikke får åpna filene, må du laste ned programmet Adobe Reader.

Vi legger etter hvert ut en del hefter som blei utgitt før stiftelsen av AKP.

Materiale om anarkismen Materiale om den trotskistiske Baudeklikken Proletariatets demokratiske diktatur To artikler mot revisjonismen Stemmeretten under kapitalismen

Siste oppdatering 26. juli 2017.