Fram for partiet 1979

Fram for partiet (FFP) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i Oslo i rundt femten år. Vi legger her ut bladene fra 1979 i pdf-format.

FFP oktober 1979

Denne årgangen er trykt i A5-format. Trykkvaliteten varierer en del. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga varierer med trykkvaliteten.

Bladene er ikke nummerert, men tidfesta med måned. Det står ikke årstall på alle bladene, men innholdet gjør at vi plasserer dem her. Det er uansett vanskelig å si hvor komplett det utlagte materialet er. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.


1973 ||| 1974 ||| 1975 ||| 1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1980 ||| 1981 ||| 1982 ||| 1983 ||| 1984 ||| 1985 ||| 1986 ||| 1987(–88)


Oppdatert 13. juli 2024

Vi mangler muliges noen blader fra dette året.

Fram for partiet februar

Fram for partiet april 1979

Fram for partiet juni 1979

Fram for partiet august 1979

Fram for partiet RV-extra

Fram for partiet september 1979

Fram for partiet oktober 1979

Fram for partiet november 1979

Fram for partiet desember 1979