Fram for partiet 1976

Fram for partiet (FFP) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i Oslo i rundt femten år. Vi legger her ut bladene fra 1976 i pdf-format.

FFP april 1976

Denne årgangen er trykt i B5-format. Trykkvaliteten varierer en god del. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga varierer med trykkvaliteten.

Bladene ikke nummerert, men tidfesta med måned. Det gjør at det er vanskelig å si hvor komplett det utlagte materialet er. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.


Vi regner med at vi mangler en del blader fra dette året.

Fram for partiet januar 1976

Fram for partiet april 1976

Fram for partiet mai 1976

Fram for partiet juni 1976

Fram for partiet september 1976

Fram for partiet oktober 1976

Fram for partiet november 1976

Fram for partiet deember 1976