Fram for partiet 1974

Fram for partiet (FFP) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i Oslo i rundt femten år. Vi legger her ut bladene fra 1974 i pdf-format. Til og med februar dette året hadde bladet også Akershus som geografisk nedslagsfelt.

FFP mai 1974

1974-årgangen er til å begynne stensilert i A4-format. Seinere gikk en over til trykt B5. Trykkvaliteten varierer mye. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga varierer med trykkvaliteten.

Bladene ikke nummerert, men tidfesta med måned. Det gjør at det er vanskelig å si hvor komplett det utlagte materialet er. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.


Vi antar at vi mangler en del blader.

Fram for partiet februar 1974

Fram for partiet mars 1974

Fram for partiet april 1974

Fram for partiet mai 1974

Fram for partiet juni 1974

Fram for partiet august 1974

Fram for partiet november 1974

Fram for partiet desember 1974