Tema: Faglig politikk og næringspolitikk

Her har vi publisert en del bøker, hefter og annet materiale om faglige spørsmål og næringspolitikk.

Siste oppdatering 15. mars 2022
Arbeidsrettsrådets innstilling - et angrep på streikeretten
Johan Petter Andresen:
Arbeidsrettsrådets innstilling – et angrep på streikeretten

Utgitt av Røde Fane, udatert (sannsynligvis 1996)
48 sider A5; 4 MB
Ferrolegeringsindustrien Ferrolegeringsindustrien

Utgitt av Faglig utvalg i AKP(m-l), udatert (ca. 1987?)
28 sider A5; 5 MB
Nedskjæring og privatisering – to sider av samme sak! Nedskjæring og privatisering – to sider av samme sak!
Faglig bulletin nr. 1, 1987

Utgitt av Faglig utvalg i AKP(m-l)
44 sider A5; 6 MB

Artikler av Goggi Sæter, Odd Storsæter, Anette Glenne, Graham Clifford og Harald Minken
Veivalg for fagbevegelsen Veivalg for fagbevegelsen

Utgitt av Røde Fane, lagd av AKPs faglige utvalg, udatert (1997?)
72 sider A5; 6 MB

Artikler av Arne Byrkjeflot, Roar Eilertsen, Siri Jensen, Ebba Wergeland, Geir Hem, Rolv Rynning Hanssen, Gudrun Høverstad, Pål Steigan og Johan Petter Andresen
Fleksibilitet - til strikken ryker

Kjersti Nordby, Johan Petter Andresen og Ebba Wergeland: 
Fleksibilitet – til strikken ryker
 – arbeidsmiljøloven under angrep

Utgitt 2000 av Røde Fane i samarbeid med faglig utvalg i AKP
Om Arbeidslivsutvalgets innstilling, NOU 1999:34
56 sider A5; 5 MB

Finnes også i html-utgave 

Kjersti Nordby: 
Det gode arbeidsmiljø – mest lønnsomt for hvem?

Utgitt 1998 av Røde Fane i samarbeid med faglig utvalg i AKP
106 sider A5 

Finnes foreløpig bare i html-utgave
Arbeideropposisjon på LO-kongressen

Arbeideropposisjon på LO-kongressen
Innlegg og forslag fra de 5 delegatene fra Oslo Jern og Metall

Forlaget Oktober 1977, ISBN 7094-164-0
192 sider, 63 MB

To linjer i verdens fagbevegelse

Filip Kota:
To linjer i verdens fagbevegelse

Forlaget Oktober 1975, ISBN 82-7094-107-7
156 sider, 62 MB

Redder lønnsstoppen arbeidplassene?

Redder lønnsstoppen arbeidsplassene?

Studiebok fra AKP(m-l)

Forlaget Oktober 1978, ISBN 82-7094-224-3
A5-hefte, 48 sider, 7 MB.

Inneholder fire innledninger fra et diskusjonsmøte i Det norske Studentersamfund (finansminister Per Kleppe, direktør i Norsk Arbeidsgiverforening Pål Kraby, Sigurd Allern fra AKP(m-l) og nestformann Kjell Gjerseth i klubben på Jøtul), samt klipp fra debatten. Videre Sigurd Allerns innledning om statsbudsjettet 1978 på et møte i opplysningsutvalget i Oslo AKP(m-l).

Tyssedal – 10 år som prøvestein på klassekampen

Tyssedal – 10 år som prøvestein på klassekampen

Utgitt av AKP(m-l) i Odda og Tyssedal, 1983
112 sider A4, 43 MB

Tariffoppgjøret 1978

Foran tariffoppgjøret 1978:
Kamp mot kriseforlik og lønnsnedslag

Hefte 2 i serien Hva vil AKP(m-l)?
Forlaget Oktober 1977, ISBN 82-7094-950-7
80 sider A5, 16 MB

Industripolitikk – borgeras strategi

Industripolitikk – borgeras strategi

Innledning holdt på RV sitt landsstyremøte 28. mai 1983
av Arne Lauritzen, faglig utvalg AKP(m-l)

20 sider A5; 2 MB

Forsvar vår nasjonale stålindustri

Forsvar vår nasjonale stålindustri

Utgitt av Rana AKP(m-l) 1988
16 sider A5, 2 MB

Styrk fagbevegelsens kampkraft

Styrk fagbevegelsens kampkraft

Faglig studiebok fra AKP(m-l)

Forlaget Oktober 1974, ISBN 82-7094-070-4
205 sider, 39 MB

Faglig arbeid

Faglig arbeid

Studiebok fra AKP(m-l)

Forlaget Oktober 1980, ISBN 82-7094-248-0
192 sider, 37 MB

Slutt rekkene

Slutt rekkene!

Studiesirkel fra faglig utvalg i AKP(m-l)

Forlaget Oktober 1983, ISBN 82-7094-387-8
112 sider, 20 MB

Strasbourgertesene

Strasbourgertesene

Strasbourgertesene m.v

Heftet Streik! inneholder «Lærdommer om de økonomiske kampene. Strasbourgerkonferansens resolusjon i anledning av spørsmålet om streiketaktikken i den nåværende perioden». I tillegg inneholder heftet tre artikler: «Om streiker» av Lenin, «Klassekamp» av Stalin og «En rimelig dagslønn for et rimelig dagsverk» av Engels.

Vi legger heftet ut i to nokså like utgaver: Oktober-heftene nr 2 fra 1971 og Les og lær nr 3 fra 1977. Begge er på rundt 10 MB.