Enhet – kritikk – enhet

Enhet – kritikk – enhet (EKE) var en «fellesbulletin fra de tre ml-organisasjonene om motsigelsene i ml-bevegelsen». Vi legger her ut bladene i pdf-format.

Enhet – kritikk – enhet nr 1 Enhet – kritikk – enhet nr 2 Enhet – kritikk – enhet nr 3 Enhet – kritikk – enhet nr 4

De tre ml-organisasjonene var:

«Motsigelsene» det er snakk om, gikk i hovedsak mellom SUF(m-l) og MLG på den ene sida og MLF på den andre, i alle fall når det gjelder ledelsene i gruppene.

Bladet har sitt navn fra et Mao-sitat som stod på forsida av alle utgavene: «Denne demokratiske metoden til å løse
motsigelser i folket ble sammenfattet i 1942 i formelen «enhet, kritikk, enhet». Å gå nærmere inn på spørsmålene, det betyr å gå ut fra ønsket om enhet, løse motsigelser gjennom kritikk eller kamp og nå fram til en ny enhet på et nytt grunnlag. Ifølge våre erfaringer er dette den rette metoden for løsning av motsigelser i folket.»

Det kom ut minst fire blader. De er ikke datert, men må ut fra innholdet skrive seg fra rundt 1971. De to første bladene var stensilert og har tidvis dårlig trykkvalitet. De to neste var trykte hefter med god kvalitet. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga varierer med trykkvaliteten.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

De enkelte bladene

Det kom også ut en annen serie ved navn Enhet – kritikk – enhet ved Universitetet i Bergen noe seinere.