Klassiske tekster

Dette er ei oversikt over hvor du kan finne sentrale klassiske tekster innen marxismen på nettet. Flere kommer. Bidra gjerne dersom du veit av flere tekster som finnes på verdensveven. Siste oppdatering: 8. oktober 2002.

| Marx | Engels | Lenin | Stalin | Mao |

Klikk på ett flagg for å komme til teksten på det aktuelle språket.


Karl Marx (1818-1883)

Friedrich Engels (1820-1895)

Vladimir Iljitsj Lenin (1870-1924)

Josef Stalin (1879-1953)

Mao Zedong (1893-1976)

Til AKP si heimeside