akp.no

Leder

Hva er det med rød og grønn?

av Jorun Gulbrandsen

akp.no nr 8, 2006


Norge stiller villig opp i USAs erobringskriger. Det må regjeringa presses til å slutte med! Fagforeninger, tillitsvalgte, fredsvenner - si stopp!

Lydig går regjeringa sterkere inn i okkupasjonen av Afghanistan. Nyttårsgaven var å doble soldatbidraget til over 500 i ly av en midlertidig tilbaketrekking av 70–80 spesialtrente infanterister.

Nå står neste opptrapping for døra. Norge vurderer å sende soldater inn i kampsonene i sør og kanskje i øst. Dette skjer i takt med at all militær virksomhet skal under Nato-paraplyen. Det mange ikke vet, er at det allerede er norske offiserer med og koordinerer USAs og Natos aksjoner over hele Afghanistan! Norge er tjukt inne i USAs krig.

Det er nå to alternativer. Norge trekker seg ut av hele Nato-operasjonen. Eller går enda lenger ut i hengemyra. Er det mulig å presse regjeringa? Går det an å få i hvert fall SV-ledelsen til å ta inn over seg at myr suger?

Norge er også i Irak! Soldatene er rett nok henta hjem. Men Norge støtter opp finansielt gjennom Nato. Regjeringa gir våpenstøtte, trener opp quislingpoliti og legger til rette for den økonomiske okkupasjonen. Det norske oljeselskap (DNO) er allerede inne i Nord-Irak.

Norge er også i Libanon! På vei inn i en ny militær operasjon for å lage blokade mot landet, der USA sikter på å bli en maktfaktor i samarbeid med Israel.

USA fører kriger for å øke sin tilgang på olje og andre strategiske ressurser og områder som er viktige for dets imperium. At uskyldige mennesker lider og dør, er den norske regjeringa medansvarlig for. Det er også slik at regjeringa plager sitt eget folk, som må betale hva krigen koster. Regjeringa sender norske soldater som kanonføde for USAs skyld. Og den viser verden at den går hand i hand med den sterkeste og mest forhatte imperialistmakta.

I tillegg til soldater, bombefly og krigsskip har regjeringa vår enda et våpen: Boikott. Ikke av okkupanten Israel, naturligvis. Nei, boikott av Palestina og dets lovlig valgte regjering. Slik at palestinerne hindres i å få mat og medisiner. Et våpen med sterk og langvarig virkning.

Hvem kan kalle denne krigsregjeringa rødgrønn? Er det de som intenst hater fargene rød og grønn?