akp.no

Bli med til Rachedieh!

Johan Petter Andresen intervjuer Elisabet Sausjord

akp.no nr 8, 2006


Palestinakomiteen har sendt solidaritetsarbeidere til Libanon i over 30 år. Ansvarlig for dette arbeidet de siste seks åra er Elisabet Sausjord, som til daglig er sjukepleier i eldreomsorgen i Tromsø. Elisabet var i Libanon seinest i august i år og kan fortelle om et langvarig og vellykka solidaritetsarbeid.

- Hvorfor skal unge fra Norge dra til flyktingeleirene?

- Det er mange grunner. Men hovedmålet vårt er å skolere folk om historien og den politiske situasjonen i Midtøsten. Vi ønsker at de skal bli aktive i palestinaarbeidet hjemme etter oppholdet. Vår erfaring, som altså strekker seg over tretti år, er at å leve i lag med folk, treffe og ha samvær med dem skaper et livslangt engasjement. Det er svært god skolering. Og den sitter. Det blir knytta bånd for livet. Og dette er unikt!

Godt mottatt

I tillegg, nettopp i disse tider der det tegnes et fiendebilde av islam og folkene i Midtøsten, er det fantastisk å lære hvordan det er å bo i et konservativt muslimsk samfunn, der man blir så godt mottatt og har det så bra. På den andre siden får folk der nede også lære noe. De møter alle disse ungdommene som har lyst til å gjøre noe, og de får et mindre stereotypt bilde av oss. Det blir en gjensidig kulturforståelse. Det er vanvittig viktig i disse tider, da man prøver å skape motsetninger. Ungdommene kommer hjem og forteller venner og familie, og dette gir ringvirkninger. De deltar dessuten i politiske møter, intervjues i avisene, skriver rapporterog besøker skoler. Derfor er denne formen for solidaritetsarbeid så viktig.

- Men har folk råd til dette?

- Vi samler inn penger og har en solidaritetskonto der folk kan gi til kriseteam og solidaritetsarbeid. Vi har også faste bidragsytere. Mora mi, for eksempel, gir et fast beløp i kvartalet. Kontoen er Palestinakomiteens solidaritetsarbeid og kriseteam 0532 55 41263. På denne måten greier vi å dekke reisa. For å bli fast bidragsyter, kan en gå inn på nettsida www.palestinakomiteen.no.

Deltakerne må være i minimum tre måneder og opp til et halvt år. De bor da i flyktingeleiren Rachedieh. Palkom samarbeider med den palestinske kvinneunionen. Deltakerne jobber gratis, men får lommepenger. Ca førti har fått reise fra 2000 til i dag. De kommer fra hele landet. Vi prøver å spre deltakelsen geografisk.

Vil sende flere folk

- Har dere økende aktivitet, eller går det på det jamne?

- Vi er økonomisk uavhengig av styresmaktene i Norge, slik at vår aktivitet er avhengig av hvor mye penger vi får inn til enhver tid. Samtidig vi vil ha frihet til å kunne sende kriseteam til Gaza. En del av pengene har gått dit i sommer, i forbindelse med Israels angrep. Det har vært kriseteam der i hele sommer. Vi tok hjem ungdommene fra Libanon i sommer da det var krig. Vi planlegger nå hvordan vi skal jobbe videre i samarbeid med den palestinske kvinneunionen. Vi ønsker å komme raskt tilbake, og vi vurderer å heller sende helseteam til flyktingeleiren allerede i høst. Samtidig prøver vi å sende ungdommer fra og med nyttår. Det er utrolig viktig å være til stede nå. Det er de fattigste områdene som blir rammet av krig denne gangen også.

- Hvordan kan man melde sin interesse?

- Informasjon om dette kan man finne på Palkoms nettside. Interesserte kan kontakte meg via e-post for mer informasjon og søknadsskjema. Vi har hatt opp til tjue på venteliste. Vi bestemmer hvem som får dra ut fra mange faktorer. Folk blir innkalt til intervju, og når de er godkjent, får de en reisedato.