akp.no

Leder

Ingen soldater
- ingen torpedobåter til Libanon!

av Jorun Gulbrandsen

akp.no nr 7, 2006


Hovedmålet til USA for den kommende FN-operasjonen er å avvæpne Hizbollah og gjøre den internasjonale styrken til Israels forlenga arm inn i Libanon. Slik vil de oppnå å spille en innenrikspolitisk rolle i Libanon: ved å få et styre i Beirut som samarbeider med USA og dermed Israel. Slik håper de også å rykke nærmere de neste oppgjøra med Syria og Iran, noe denne 33-dagers krigen var et tilbakeskritt i forhold til. Derfor må Norge ikke sende kampstyrker til dette FN-oppdraget.

Hizbollah har sagt klart fra at de ikke aksepterer utenlandsk avvæpning av seg. Libaneserne har rett til å sikre seg militær slagkraft mot en ny Israel-invasjon. Hvordan dette skal organiseres må være et internt libanesisk anliggende.

USA og Israel vil prøve alt de kan å tvinge FN-styrken til å følge deres planer. Derfor bør ikke Norge bidra til en "robust styrke" som USA og Israel krever, - en styrke som er sterk nok til å gå inn i krig. Ingen norske kampsoldater dit - heller ingen missiltorpedobåter!

SV krever at det må en bred stortingsbehandling til for å sende torpedobåtene. Vi sier nei uansett. Norge kan bidra med å sende erfarne folk, som kan bistå Unifil innafor det opprinnelige mandatet til denne styrken, samt med det humanitære arbeidet.

Norge må videre kreve at Israel betaler krigsskadeerstatning til Libanon. Landet trenger nå hjelp på egne premisser, og det trenger støtte for å stå imot det utenlandske presset som FN-resolusjonen legger opp til.