akp.no

Nepal

På vei mot ny grunnlov

av Johan Petter Andresen

akp.no nr 6, 2006


16. juni i år ble maoistene og regjeringa i Nepal enige om en ny åttepunktsavtale. Den innebærer at det nåværende parlamentet og regjeringa oppløses og at det dannes ei midlertidig regjering. Denne skal være på plass innen midten av juli.

Det er nedsatt en komite med sju medlemmer, hvorav en kvinne, for å skrive en midlertidig grunnlov. Den fikk 15 dager på seg. Det er enighet om at den midlertidige grunnloven skal være mer demokratisk enn grunnloven av 1990. Videre har maoistene og regjeringa blitt enige om sammensettinga av og mandatet til en komite som overvåker våpenhvilen. FN er trukket med i dette arbeidet.

Maoistene krever at kongens hær, som har begått mord, voldtekt og tortur mot befolkninga, reduseres til 20.000 - fra dagens over 100.000. Den nåværende regjeringa har ennå ikke iverksatt noen tiltak mot hæren, og hele ledelsen er fortsatt intakt på tross av omfattende protester og krav om at de ansvarlige stilles for retten.

USA, som støtta den fascistiske kongen, vil nå gjerne lære nepalerne om demokrati. USAs ambassadør James F Moriarty ga nylig 5.500 kopier av den amerikanske boka On Democracy, nylig oversatt til nepali, til regjeringa.

I følge tidsskriftet Economist 15. april er 162 av Indias 602 distrikter sterkt påvirka av maoistiske organisasjoner. Myndighetene anser det maoistisk leda opprøret å være den viktigste "sikkerhetstrusselen" i landet. I India har det kommet forslag om at Nepal må lide samme skjebne som Sikkim, altså at India annekterer Nepal - for å få bukt med den økende maoistiske innflytelsen.