akp.no

Vil du gi en gave til akp.no?

akp.no nr 6, 2006


akp.no har kommet ut i fire år nå. Det er takka være pengegaver fra snille venner og takka være dugnadsinnsats fra AKPs medlemmer. Avisa kommer ut ti ganger i året, og det er gratis å abonnere. Opplaget er normalt 6.500. Vi har 2.324 abonnenter. Halvparten av avisene deles ut på gata.

Det som koster, er trykking og porto. Posten AS har økt portosatsene mye, og det rammer blader av denne typen ekstra mye. Faktisk betaler vi rundt 10.000 kroner i porto for hvert nummer! Men det har gått til nå, og vi vil så gjerne fortsette.

Vi har bedt om gaver til jul og om sommeren, og det er virkelig oppmuntrende at mange gir. Alle beløp er nyttige og kjærkomne. Vil du være med? Send bidraget ditt til kontonummer 0530 11 89356.

På forhånd tusen takk fra Jorun Gulbrandsen og hele redaksjonen