akp.no

Leder

Moderasjon? Nei, takk!

av Jorun Gulbrandsen

akp.no nr 3, 2006


Har du lest i avisene om "mørke skyer" som dessverre henger over tariffoppgjøret og "truer" det? Hva går de ut på? Lite penger i statskassa, slik at det ikke blir noe lønnsøkning for de offentlig ansatte? Ligger det så stusslig an at kommuneansatte med 240.000 i lønn, ikke kan få det lille lønnsløftet på 20.000 kroner som Fagforbundet krever for dem? Skyer himmelen til for vernepleierne og de andre i Fellesorganisasjonen, som ligger 40.000 kroner under gjennomsnittlig industriarbeiderlønn? Er det bussjåførene som ikke ser veien til lønningskassa for bare svarte tåka? Og hvem "trues"? Eierklassen?

Ikke noe av dette er rett. Budskapet er: Lederne skaffer seg så høye lønninger at arbeiderne ikke får lyst til å legge fram moderate krav. Og ettersom lave lønnstillegg er noe arbeiderklassen skal nøye seg med, er det fortærende at de dumme lederne provoserer med pengene sine. Da vil bare arbeiderne også ha! De "mørke skyene" er faren for at arbeiderne ikke nøyer seg med minst mulig, og det er dette som er "trusselen". Statsminister Stoltenberg mener høy lederlønnsvekst undergraver "respekten for moderasjon". Huff, de lederne ...

Men hvorfor skal lønnstakerne vise moderasjon? Det er ikke mange eksempler på at det trygger arbeidsplasser. Har det hjulpet 1881? Og hvorfor ble Union i Skien lagt ned? Fordi arbeiderne ikke viste moderasjon nok, eller fordi eierne mente de fant større profitt i Kina?

Det er sjølsagt sant og rett at toppsjefene i næringslivet ikke fortjener de millionene de bevilger seg, og at grådigheten deres provoserer folk som har lite å rutte med. Men når generaldirektøren i Norsk Hydro, Eivind Reiten, har tjent 36,7 millioner kroner de siste fem åra, er det fordi Norsk Hydro har veldig mye mer penger.

Forholdet mellom eierne og arbeiderne er ikke som mellom søsken som skuler vaktsomt på hverandre når lørdagsgodtet skal deles: Tar du to sukkertøy, skal jeg ha to sukkertøy. Forholdet handler om en kamp mellom to klasser, der eierklassen blir rik på kapital fordi de har makt til å utnytte arbeidet til flertallet, arbeiderne. Lønnskampen er en kamp hvor arbeiderne slåss for å få tilbake noe av det eierklassen har ranet til seg. Og den kampen skal og kan føres, uansett om direktørene gir seg sjøl tre tusen eller tre millioner i lønnsøkning.