akp.no

Gymnaslærer Pedersen

akp.no nr 2, 2006


Filmen om gymnaslærer Pedersen framstiller AKP som ei religiøs gruppe mennesker, som næres av Mao som gud og som dør når Mao dør. Men AKP lever. Vil du vite noe om AKP, se www.akp.no. Og ja, - det går an å bli medlem!

Kapitalismen skaper sine banekvinner. Å være kommunist handler ikke om å tro på et annet samfunn. Det handler om at kunnskapen om kapitalismen får en til jobbe systematisk for å legge den i grava, og en ser at det er mulig. Sjølsagt er revolusjoner i andre land en inspirasjon. Å lage folkekommuner i Kina for å produsere mat, er et eksempel på hva som er mulig når jorda blir delt ut til alle. I Venezuela er det ingen sosialistisk revolusjon i dag, men forsøkene på å temme kapitalen og å gi jord og skolegang til de fattige, er inspirerende: Verden kan forandres!

Revolusjonære kan drepes eller fengsles, nektes jobb eller bare latterliggjøres. Men kapitalismen skaper de samme spørsmålene i nye menneskers tanker. Derfor vil det hele tida oppstå sosialister og kommunister, reformvennlige sosialdemokrater, feminister, antiimperialister og antirasister. Ikke fordi de først og fremst er drevet av et religiøst bilde av himmelriket, men fordi de plages så inderlig av kapitalismen slik de erfarer den. De gjør det de kan i stort og smått for å forandre samfunnet rundt seg. Slik forandra også de virkelige AKPerne en liten bit av Larvik.

Bli med på å forandre verden! Ta kontakt med AKP.