akp.no

Døgnåpne barnehager - bra for barn

av Turid Kjernlie, kvinnepolitisk ansvarlig i AKP

akp.no nr 2, 2006


I debatten om døgnåpne barnehager mener mange at disse står i motsetning til hva som er best for barnet. Jeg har lyst til å utfordre den ideen og argumentere for at døgnåpne barnehager er til barns beste.

Foreldre som skal på jobb kveld eller natt må i dag finne sine egne private løsninger på hvem som kan være sammen med barna mens de sjøl er på jobb.

De som i størst grad kjenner konsekvensene av mangelen på døgnåpne barnehager, er de som er alene med det daglige ansvaret for barn. De må alene organisere og få arbeidstid og åpningstid i barnehage til å gå i hop, noe som er slitsomt nok for familier med to voksne.

Samfunnets ansvar

Barn skal ikke være avhengig av at mor og far har et godt privat nettverk for å ha det bra når foreldrene er på jobb. Det må være et samfunnsansvar at barn skal ha et trygt sted å være, uansett om behovet er midt på dagen eller midt på natta. Foreldrene skal kunne være trygge på at barnet blir tatt godt vare på når de er på jobb.

I dagens samfunn hvor barn i all hovedsak er foreldrenes ansvar og eiendom, er barn helt avhengig av de rettigheter og ordninger som gjelder for foreldrene.

Barn er i stor grad prisgitt familien på godt og vondt. Får ikke barnet barnehageplass, er det familiens ansvar å finne en løsning.

Har foreldrene en arbeidstid som ikke passer inn i barnehagens åpningstid, er det familiens ansvar å finne en løsning. Barna må leve med løsningen - enten den er god eller dårlig. Derfor er ikke ønsket om døgnåpne barnehager et egoistisk voksenkrav for lettere å kunne jobbe overtid og gjøre karriere, men et tiltak som gjør at Kari har et trygt sted å være når mor er på nattskift, uavhengig av om mor har familie og venner som kan stille opp. Barnehagen er et sted som Kari kjenner. Rommene er kjente og de voksne er kjente. Å være i barnehagen på kvelden, eller sove der om natta er derfor et godt og trygt tilbud for Kari. Ansvaret for å ivareta barns behov for omsorg og trygghet når mor og far er på jobb, må flyttes ut av familien og blir et samfunnsansvar.

Sekstimersdagen

Krav om seks timers normalarbeidsdag og kamp mot at butikker og kontorer skal være åpne døgnet rundt, står ikke i motsetning til kravet om døgnåpne barnehager. Uansett arbeidstid og åpningstider vil mange yrker ha kvelds- og nattarbeid, tenk bare på kvinner i pleiesektoren.

Den dagen alle barn fra fødselen av får rett til en gratis barnehageplass med god kvalitet og døgnåpent tilbud, har vi tatt et skritt i retning av å gjøre barn mindre avhengig av foreldrene, og samfunnet mer ansvarlig for barns liv.