akp.no

Tillitsvalgt ble oppsagt

Oddleiv Tønnessen vant - NHO anker!

av Jorun Gulbrandsen

akp.no nr 1, 2006


ESS Offshore sa opp tillitsvalgt Oddleiv Tønnessen i forbindelse med nedskjæringer våren 2000. Han var for brysom for selskapet. Fagforeninga gikk til sak. 16. desember 2005 kom Lagrettens dom: Full seier for Tønnessen. Selskapet og NHO har nå anka til Høyesterett!

Tønnessen ble tilkjent ei erstatning på 100.000 kroner i Lagretten. ESS Offshore må dekke både egne og fagforeninga Safe (tidligere OFS) sine saksomkostninger fra to rettsaker. Bare Safe sine utgifter beløper seg til i underkant av en million kroner.

Kampvilje

I begynnelsen av oljeeventyret i Norge lå de som rydder og vasker, serverer mat og annen forpleining, på bånn lønnsmessig og i anseelse. I dette yrket finner man størst innslag av kvinner offshore. Arbeiderne starta sin egen uavhengige fagforening: Cateringansattes Forbund (CAF). En av de helt sentrale skikkelsene i ledelsen var bakeren Oddleiv Tønnessen. I 1986 gikk de til en omfattende streik som sendte de aller fleste nordsjøarbeidere hjem. Et år seinere var de forpleiningsansatte blant lønnsvinnerne i Nordsjøen. Som tillitsvalgt har Oddleiv Tønnessen vært en talsperson og et ansikt utad i protesten over måten omstillingene foregikk og foregår på i selskapet.

NHO er nå med på ESS sin anke til Høyesterett. Fagforeningsleder i Safe, Terje Nustad sier: "De ønsker å forsterke arbeidsgivers styringsrett på bekostning av stillingsvernet og retten til å få tilbudt alternative stillinger i bedriften. Dersom NHO legger hele sin styrke inn i saken for om mulig påvirke Høyesterett, er også NHO med på hek-seprosessen for å bli kvitt "brysomme" fagforeningledere."

Safe oppfordrer hele fagbevegelsen til å ta saken opp. Vis i handling at NHO og ESS Offshore sine metoder aldri vil bli akseptert.