akp.no

AKP har nylig besøkt Nepal

akp.no nr 1, 2006


AKP har i høst vært i Nepal for å studere jordreformers rolle i utviklinga av land i sør. Nepal står i dag overfor mulige store samfunnsmessige endringer, som følge av framgangen for den maoistiske bevegelsen i landet. Det hørte derfor med at Johan Petter Andresen, som var AKPs utsending, også besøkte baseområdene til det maoistiske kommunistpartiet, CPN(maoist).

Ny bok

Andresen har nå skrevet ei bok om Nepal som kommer ut i februar, med mye informasjon og bilder. 128 sider i Rødt!-format, pris 75 kroner (50 kroner for ungdom og folk uten arbeidsinntekt). Den kan bestilles allerede nå via AKP-kontoret eller direkte fra forfatteren (jpandres@broadpark.no).

Møte om Nepal

7. februar er det møte om Nepal i Oslo (Grønland 28 kl 18.30). Foruten Johan Petter Andresen kommer Anand Swaroop Verma som representerer World Peoples Resistance Movement, som støtter de nepalske maoistene. Han er på turne i Europa for å fortelle om de nepalske maoistenes strategi og kamp. Andresen vil også vise videofilm som ble tatt opp under reisa.