akp.no

Solidaritetsaksjon for oppsagte arbeidere

Støtt kvinnene ved Grilstad fabrikker!

akp.no nr 1, 2006

av Tina Marine Wikstrøm


Elisabeth Grønnesby og Anita Berdahl fikk sparken og måtte gå på dagen fra Grilstad fabrikker i Trondheim 8. september. LOs juridiske seksjon avdeling Midt-Norge har på vegne av Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforening, NNN, stevnet Grilstad fabrikker for arbeidsretten.

Begge kvinnene har jobbet i over 20 år på Grilstad fabrikker i Trondheim. "Dette er som å gå 100 år tilbake i tid," sier Elisabeth Grønnesby til akp.no. "Man blir utrolig sliten av å bare gå og vente, men vi gir oss ikke!" Kvinnene fortsetter å kjempe for å få tilbake jobben.

De to kvinnene venter fortsatt på beskjed om dato for rettsaka. De har ytret ønske om rettsak uke 10, og håper på endelig beskjed i slutten av januar.

En ordinær arbeidstvist

Ledelsen ved bedriften hevder at de to kvinnene har gjort seg skyldig i grov misligholdelse av arbeidsavtalen og at de har oppfordra sine kolleger til å jobbe saktere. I følge ledelsen bidro de til å forsure og forverre arbeidsmiljøet og ved å ikke være "leveringsdyktige". Dette etter at bedriften en uke tidligere vedtok å oppheve den lokale arbeidsavtalen om akkordlønn. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund skriver på sine nettsider: "1. august ble den lokale arbeidsavtalen om akkordlønn opphevet på grunn av en ordinær arbeidstvist mellom bedriften og 100 organiserte i NNN. Noe som innebærer at tempoet var redusert og de ansatte gikk glipp av akkordlønn på om lag 35 kroner timen."

Send støtte

John Peder Denstad, sekretær i LO Trondheim, sier at Grilstadsaka mobiliserer folk, organisasjoner, bedrifter og fagforeninger i Trondheim til støtteaksjoner for kvinnene. Det er satt i gang kronerulling, det vil fortsette med aksjoner og fanemarkeringer. Grilstadsaken, og også den politiske diskusjonen om utflytting av bedrifter, vil bli tatt opp under Trondheimskonferansen i slutten av januar.

Støtte kan sendes til LO i Trondheim, postboks 846 Sentrum, 7409 Trondheim - kontonummer 4200.41.27360. Merk sendinga med "Avskjedigete Grilstad".