akp.no

Kurdistan

Boikott varer fra Israel!

av Ingrid Baltzersen

akp.no nr 1, 2006


Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok 15. desember 2005 ein boikott av varer frå Israel.

Vedtaket:

"Det blir nå dratt igang en internasjonal boikottaksjon av Israel. Apartheid i Sør-Afrika ble fordømt av en hel verden og gjorde sitt til at det ble en ende på det. Israels okkupasjon av Vestbredden, Gaza og Golan er blitt fordømt i FN. Dessuten strider settelmentene på okkupert område mot internasjonal rett. Bygging av Muren er dømt illegal av Den internasjonale domstolen i Haag, og flyktningene venter fortsatt på å vende tilbake.

Sør-Trøndelag var det første fylket til å boikotte Sør-Afrika. I tråd med god tradisjon vedtar Fylkestinget som det første i landet å boikotte varer fra Israel, både i egne innkjøp og i holdningsarbeid, og vi oppfordrer befolkningen til å gjøre det samme."

Dette fekk Utanriksdepartementet til å intervenera for å stoppa vedtaket. Arbeidarpartiet lokalt slutta raskt rekkene, og fylkesutvalet utsette iverksettinga til neste fylkestingssamling, der Arbeidarpartiet sine representantar kjem til å snu og stemma mot framlegget.

Positivt er det at folk har reagert rundt om og laga aksjonar, RU-lag har aksjonert, SV gjennomfører boikottkampanja si, og lokale Boikott Israel-grupper blir aktivisert igjen.

Det var Torill Skjærseth, vararepresentant for RV, som fremja boikottforslaget i fylkestinget.

- Uansett utfall, er saka blitt diskutert mykje, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Forslag om boikott bør derfor fremjast uansett om ein ikkje er sikker på å få det vedteke.