akp.no

Målet er kommunismen!

Revolusjonær organisering

akp.no nr 1, 2006


AKP, Arbeidernes kommunistparti, driver arbeid på mange områder. Avisa akp.no gir en liten pekepinn på hva vi synes er viktig. Er et revolusjonært parti noe for deg?

AKP og arbeiderklassen

Medlemmene er aktive i fagforeningene sine. Vi diskuterer kampen mot sosial dumping, pensjonskampen og sekstimersdagen. AKPs ledelse oppfordrer AKP-medlemmer og alle andre interesserte til å delta på møter som Trondheimskonferansen og Kvinner på tvers.

Solidaritetsarbeid

AKP driver antiimperialistisk solidaritetsarbeid. Nå gjelder kampen å trekke norsk deltakelse vekk fra USAs kriger i Irak og Afghanistan. Vi er også opptatt av det som skjer i Palestina, Venezuela, Nepal og Filippinene. Internasjonalt utvalg lager aktuelle hefter.

Kvinnepolitisk arbeid

AKP har aktive medlemmer i Kvinnefronten og i Ottar. AKP eier og arrangerer bøllekurs (Kast deg frampå-kurs for kvinner). De tilpasses fagforeninger, studenter og skoleelever. Kvinneutvalget lager hefter om aktuelle kvinnepolitiske saker. Det finnes en egen kvinnepolitisk studiesirkel som alle kan skaffe seg.

Nei til EU

AKP støtter opp om arbeidet i Nei til EU og er medlemmer der. Akkurat nå er det kampen mot EUs tjenestedirektiv som opptar AKP mest, fordi det betyr dumping både av lønn og av tjenestenes kvalitet.

AKPs medlemmer er aktive i RV

Mange medlemmer av AKP er også medlemmer i Rød Valgallianse. AKP ville stille til valg i 1973, men fikk ikke lov, fordi det ble påstått fra statens side at navnet kunne forveksles med andre partiers. Da starta AKP "Rød Valgallianse av AKP(m-l) og uavhengige sosialister", som etter mange år ble bare Rød Valgallianse, som stod på sine egne bein og er et eget parti.

På grunn av denne historia og den store enigheten om politiske spørsmål, har ikke AKP ønska å stille egne lister, men driver valgkamp for RV. AKP er ingen fraksjon i RV, men et eget parti med virksomhet på mange områder. Nå pågår det en diskusjon om hvorvidt det er mulig å utvikle et nytt revolusjonært parti med utgangspunkt i RV og AKP. AKP er positiv til dette. www.rv.no

Rød ungdom

Både AKP og RV har Rød Ungdom som sin ungdomsorganisasjon. Les alt om hva Rød Ungdom mener og gjør: www.sosialisme.no

Klassekampen

AKP eier 20 prosent av aksjene i Klassekampen og er største aksjonær. Bli abonnent! www.klassekampen.no

AKPs avis akp.no

I vel tre år har vi gitt ut avis hver måned. Målet er å gjøre AKP kjent, forsøke å være til nytte i kampen mot USAs kriger, mot den norske regjeringas politikk overfor Irak og Afghanistan, bidra med argumenter i pensjonskampen og kampen for sekstimersdagen. Det er 2.000 abonnenter. 4.000 eksemplarer deles ut på gata hver gang. Det er gratis å abonnere. Kontakt oss på redaksjonen@akp.no.

www.akp.no

AKPs hjemmeside fornyes jevnlig. Der ligger over 1.000 artikler, pluss mange bøker og hefter. Alt partiet utgir på papir, legges ut. AKP sin avis i sin helhet. 15 årganger av tidsskriftet Røde Fane (nytt navn Rødt!) ligger ute, flere kommer.

På egne temasider er det samla tekster både av meningsfeller og meningsmotstandere, og tekster som fungerer som faktasamlinger.

AKP har lokale lag

De er AKPs gull. Så sant det finnes et lag der de bor, er alle med. Det kan være i boligstrøk, i en by, på et sjukehus, et universitet eller lokalt i en bransje. De møtes jamnlig, diskuterer politikk - og stiller det evige spørsmålet: "Hva må gjøres?" Og rett som det er, gjør de det også. AKP arrangerer Revolusjonskonferansen hvert år. Her, på egne kurs og på sommerleir består deler av programmet av skolering i marxisme. Kanskje har et partilag nær deg studiesirkel snart?

Marxistisk tidsskrift

AKPs tidsskrift heter Rødt! og kommer med minst fire utgaver årlig. Ofte ekstranumre, som Sosialismen i Kina - hvor ble den av?.

Rødt! utgir bøker. Eksempler: Stopp tjuven! (Erling Folkvord), Krigen mot Irak - motivene bak (RUPE) og nyopptrykk av Søstre, kamerater! (Kjersti Ericsson).

www.akp.no ligger tidligere artikler, bøker og hefter.

Målet

AKPs mål er det klasseløse samfunnet. Det har tradisjonelt hatt navnet "kommunisme" etter begrepet "kommune". Latin: communis, fel-lesskap. Ingen over- eller underklasse, men et samfunn der menneskene slutter seg sammen på frivillig basis og skaper det som er nødvendig. Overgangen, samfunnsformen mellom kapitalisme og kommunisme, kalles vanligvis sosialisme, en samfunnsform der arbeiderklassen har tatt makta over staten, gjort om lovene slik at de ikke lenger er overklassens redskap, men arbeiderklassens. Dermed er kapitalen fratatt styringsretten og eiendomsretten over produksjonsressursene. En revolusjonær handling, - nødvendig for at flertallet skal kunne bestemme.

Bli med i AKP, Arbeidernes kommunistparti! Har du spørsmål? Ta kontakt!
akp@akp.no - www.akp.no - telefon 22 98 90 60