Leder

Finn på noe bedre!

av Jorun Gulbrandsen

Til innholdslista for akp.no nr 9, 2005 ||| Til AKP si heimeside


Norge har et liksomdemokrati. Folk kan stemme på partiers boligpolitikk, men det er bankene og gårdeierne som bestemmer hva det skal koste å bo. En eneste gårdeier har mer makt enn hundre folk som bor i gården.

Fem eiere av en fabrikk kan legge ned virksomheten hvis de vil, sjøl om flere hundre mister levebrødet og lokalsamfunnet lider store tap. Det er en konsekvens av at produksjonen angår hele samfunnet, mens makta er privat.

Dette blir vi fortalt er demokrati, mens sannheten er at det er totalt udemokratisk. Men vi skal hjernevaskes til å ikke se akkurat det. Kapitaleierne er avhengig av at folk finner seg i å bli styrt. Det er nødvendig at arbeiderklassen og de andre samfunnsklassene uten makt ikke utfordrer den kapitalistiske samfunnsordninga og - som et flertall - krever statsmakta. Derfor er det også viktig for kapitalens eiere og venner å forsøke å diskreditere tanker om sosialisme, kommunisme og revolusjonære samfunnsomveltninger. Og få folk til i stedet å stole fullt og helt på at kapitalismen er menneskehetens optimale endestasjon og at det borgerlige demokratiet gir de virkelige valgmulighetene. Mellom partier.

Det er konsensus, en ikke-vedtatt enighet blant dem som styrer, om hva som er den beste pengebruken: Lite til kommuner, mye til banker og andre rike. Lite bruk av oljepenger. Det er konsensus om WTO og Gats, direktiver fra EU, om EØS, pensjonsreformen, og nå også om å sende bombefly til Afghanistan og soldater til EU-hæren. Alle partier som vil være med på å styre det kapitalistiske Norge, enten de heter H, Ap eller SV, må følge den samme hovedkursen, som er best for kapitaleierne.

Det finnes sjølsagt lys og glede: Vi vil absolutt si at SVs Øystein Djupedal har fått ei høyere stjerne hos oss: Barnehager er bra for barn! Han er en bedre mann for kvinner enn kvinnen Nina Björk som vil forby barnehager for småbarn.

Men når det gjelder å skape en virkelig ny retning på samfunnet: Det er en god plan at revolusjonære organisasjoner som RV, AKP og Rød Ungdom blir mye større. Bli med! Bli med på å studere, diskutere, gjøre noe aktivt. Verden trenger såvisst forandring. Bli med på å finne ut hvordan det kan gjøres mulig!