Tønnessen-saken

Støtt en kjempe mot en kjempe

Til innholdslista for akp.no nr 8, 2005 ||| Til AKP si heimeside


Et verdensomspennende gigant, ESS, prøver å knekke Oddleiv Tønnessen, en viktig arbeiderleder i oljeindustrien.

Streikeleder

I begynnelsen av oljeeventyret i Norge lå de som rydder og vasker, serverer mat og annen forpleining, på bånn lønnsmessig og i anseelse. I dette yrket finner man størst innslag av kvinner offshore.

LO gjorde ikke noe, men arbei-derne starta sin egen uavhengige fag-forening: Cateringansattes Forbund (CAF). En av de helt sentrale skikkelsene i ledelsen var bakeren Oddleiv Tønnessen fra Mandal. I 1986 gikk de til en omfattende streik, som sendte de aller fleste nordsjøarbeidere hjem. Et år seinere var de forpleiningsansatte blant lønnsvinnerne i Nordsjøen. Tønnessen har også i flere omganger vært leder for det forbundet som CAF lagde sammen med andre uavhengige forbund: OFS (nå omdøpt til SAFE).

Klubbleder

De siste åra har han vært heltids tillitsvalgt klubbleder i sin bedrift, ESS Offshore, som er en del av et verdensomspennende monopol med titusener av ansatte. Der har han fortsatt uegennyttig å kjempe for arbeidernes vilkår og rettigheter. Til stor ergrelse for eierne som ser at inntektene ikke blir like store når fagforeninger fungerer og arbeiderne har økt sjølrespekt. Derfor har det blitt satt i gang flere ulike prosesser for å bli kvitt ham. Rettsprosessen i oktober 2005 skyldes at bedriften sa opp Tønnessen i forbindelse med nedskjæringer våren 2000. ESS Offshore anket saken inn for lagmannsretten etter at bedriften tapte på flere punkter i august 2004.

Ansiennitet

Tønnessen er blant dem med lengst ansiennitet i bedriften, fra 1980. Han er baker og har i tillegg arbeida som reinholder og kokk der. Han er kvalifisert innen begge de yrkeskategoriene som bedriften nå benytter offshore. Bedriften har ansvaret for at han ikke har fått høve til å ta fagbrev som kokk.

Kvalifikasjoner

Det er fortsatt ansatt personer i ESS med kortere ansiennitet enn Tønnessen. Disse jobber som bakere. Det er stillinger som bakere som rullerende fylles av kokker. På mindre plattformer er det eksempler på at reinholdere uten kvalifikasjoner innen kokkeyrket delvis utfører kokkearbeid. Fagskillet og kvalifikasjonskravene som bedriften påberoper seg, blir ikke alltid anvendt i praksis.

Selskapene offshore har som alle andre konkurrert på lavpriskontrakter og lav bemanning. Operatørselskapene, som er oppdragsgiverne, er delaktige i at det skjer. De kan måle sine egne ansatte opp mot kontraktørselskapene og kutte kostnader i forhold til det. Derfor blir forpleiningsansatte utstøtt av arbeidslivet med ødelagt helse. Som tillitsvalgt har Oddleiv Tønnessen vært en talsmann og et ansikt utad i protesten over måten omstillingene foregikk og foregår på i selskapet.

Støtt Oddleiv nå!

Når Oddleiv forfølges fordi han har gjort en god jobb for medlemmene i klubben, er dette et angrep på alle arbeiderne i bedriften og på alle som vil forsvare arbeidsfolks interesser. Han har derfor krav på støtte. Den kan du gi ved å sende støtteerklæringer til: oddleiv.tonnessen@ess-norway.com eller safe@safe.no.