Oslo RU oljeborer i Halvorsens hage!

Til innholdslista for akp.no nr 8, 2005 ||| Til AKP si heimeside


Miljøvernminister Helen Bjørnøy fra SV ga 24. oktober tillatelse til en letebrønn på det kontroversielle Goliat-feltet i Barentshavet. Goliat ligger i et av de mest sårbare områdene i Barentshavet.

Leder av Oslo Rød Ungdom, Lasse Gullvåg Sætre, tror et vellykka oljefunn utenfor Halvorsens residens i Valdresgata gjør det mulig for SV å snu i saken.

- Vi forstår at miljøpartiet SV presses av klimaverstingene i Arbeiderpartiet. Men boring i Barentshavet er så risikabelt og miljøfiendtlig at man må sette foten ned. Vi håper at et drivverdig funn i Valdresgata 13A vil gi Halvorsen og Bjørnøy sterkere kort på hånda, og bidra til å skåne et av verdens mest sårbare hav for forurensing og utslipp, uttaler Sætre.

- Vi planlegger ikke større utslipp fra vår leteboring enn det SV-Bjørnøy har gitt oljeselskapet ENI tillatelse til i Barentshavet.

Erfaringer tilsier det er like lett for oljeindustrien å få tilgivelse som tillatelse og dette må jo da også gjelde i vårt tilfelle.

- Halvorsen har helt rett når hun sier: "Våre miljøvalg i dag avgjør hva slags framtid barna våre får." FNs klimapanel har slått fast at 200 millioner mennesker vil bli drevet på flukt på grunn av klimaendringer innen 2100. Disse menneskene kommer ikke fra Norge, men fra de fattige landene i sør.

Nei til leteboring i Barentshavet er ja til solidaritet!