Leder

Kapitalisme? Nei, takk!

av Jorun Gulbrandsen

Til innholdslista for akp.no nr 8, 2005 ||| Til AKP si heimeside


Ny kurs! Kravet ble skrevet, malt og ropt før valget i aviser, på møter og demonstrasjoner. En styring av samfunnet der kapitalen får den største omsorgen, var mange nok lei av. Fagbevegelsen mobiliserte: Ny kurs!

Det er viktig å holde forventningspresset oppe. Fundamentet regjeringa bygger på, er kapitalistisk. Regjeringa har ikke stort slingringsmonn. Nato og EUs fire friheter gjennom EØS ligger fast. Regjeringa sier at den ikke vil bruke mer oljepenger enn den forrige. Det blir ingen endringer uten at de samme kreftene som fikk inn regjeringa, fortsatt står på.

Situasjonen er ikke enklere. Sosialdemokratiet, med muligheten bare det har til å binde fagbevegelsen og folkelige organisasjoner til masta med lojalitetspress, har tatt opp i seg sin venstrefløy, SV. SV har dreid til høyre. Senterpartiet med sin EU-motstand skal styre landet sammen med det største ja-partiet. Regjeringa verken kan eller vil føre en sosialistisk politikk. I denne utgaven av avisa har vi sett på hva som vil skje på noen områder.

Det kan være fristende, særlig hvis en bor i hovedstaden og "kjenner noen", å bli en ivrig deltaker i spillet om taburettene: Hvis den og den blir datt og ditt, vil mye skje ... Vi tror på det vedvarende presset utenfra. Men det er også nødvendig å tenke lengre fram: På hvilke premisser skal samfunnet bygges? Det er for lengst på tide med en diskusjon om kapitalisme, sosialisme og kommunisme bygd på dagens erfaringer i Norge og verden. Det burde bli et tema i fagforeningene. Men også hos alle som ser at profittinteressene beskyttes sterkere enn folks rett og ønske om å bo og jobbe langs kysten og i distriktene.

Vi er blitt hjernevaska til å tro at kapitalismen er menneskehetens siste og beste stadium. Men den som stoler på egne erfaringer, er i stand til å se at påstanden gjelder dem som eier alt og avgjør hvordan livet til det store flertallet, - vi andre, skal arte seg.