Fortsatt kamp mot nasjonale prøver!

Til innholdslista for akp.no nr 6, 2005 ||| Til AKP si heimeside


Våren 2005 ble skolene sterkt prega av at elever over hele landet valgte å boikotte de nasjonale prøvene i flere fag. Både på videregående og i ungdomsskolen var det stor oppslutning om aksjonene.

Et av argumentene var at offentliggjøring av resultatene ville føre til rangering av skolene i a- og b-skoler. Dette ble avvist på det sterkeste av Clemet og co. Men litt "sunn konkurranse" - det er de for!

"Offentliggjøring av resultatene legger ikke til rette for rangering av skoler, men gjør det mulig for brukerne å sammenligne én skole med en annen eller med gjennomsnittet i kommunen eller landet som helhet." Dette er Utdanningsdirektoratets egen informasjon om nasjonale prøver. Det blir altså ikke laget rangeringslister. Det må du sjøl ordne, hvis ikke lokalavisa gjør jobben for deg.

Din mulighet som elev er at du kan sjekke om din skole er bedre enn naboskolen, eller en annen skole i kommunen. Så kan foreldrene dine flytte deg til en bedre skole - eller rett og slett kjøpe plass til deg på en privatskole. Og dette handler liksom ikke om å lage a- og b-skoler?

De nasjonale prøvene er den viktigste nøkkelen til den nye konkurranseskolen, der hvor noen skal kunne kjøpe seg bedre skole, og andre skal gå for lut og kaldt vann. Hva hadde fotballtabeller vært uten mål eller 100 m sprint uten tidtaking? De nasjonale prøvene er først og fremst en målestokk som skal lage og forsterke konkurranse. De måler verken kunnskaper eller ferdigheter på en fornuftig måte. Men uten prøvene ville det ikke vært noe system for å stimulere til konkurranse.

For mange elever er prøvene ei ekstra belastning på skolen, mer å pugge til, mer å grue seg for, mer å slite med. Men i den nye konkurranseskolen gjør det ikke noe om enkeltelever sliter, målet er effektivisering og privatisering. De nasjonale prøvene er en del av det store bildet, men en ekstremt viktig del. Og boikottaksjonene var utrolig effektive. Gjennomsnittsresultater er lite å stole på, når mange ikke deltar.

Men kampen må ikke stoppe nå, for den er ikke vunnet. Clemet holder fast på at prøveregimet skal fortsette, og et regjeringsskifte kommer ikke til å endre noe. Arbeiderpartiet vil fortsette med prøvene, Senterpartiet vil endre litt på dem, og SV vil ha nasjonale prøver gjennomført på en litt annerledes måte - men ingen av dem er mot!

Bare RV er imot. Stem RV inn på Stortinget og få inn en aktiv motstander av nasjonale prøver!