Leder

Stem faktisk, ikke taktisk!

av Jorun Gulbrandsen

Til innholdslista for akp.no nr 5, 2005 ||| Til AKP si heimeside


Mange vil ha vekk Bondevikregjeringa og høyrepolitikk. Vi også. Er det da lurt å stemme AP eller SV, sjøl om man egentlig ønsker å stemme RV?

Å stemme "taktisk" kan like godt bli en støtte til ei borgerlig regjering. Ved 2001-val-get i Hordaland konkurrerte RV og KrF om sistemandatet. KrF vant. Når dette skrives, konkurrerer Torstein Dahle i Hordaland med Lars Sponheim fra Venstre om sistemandatet.

I Oslo i 1997 mangla det under 700 stemmer på at Erling Folkvord ble gjenvalgt på Stortinget. Akkurat nå ser det ut til at det er KrF og FrP som RV konkurrerer med i Oslo om sistemandatet.

Hvis de som har RV som sitt førstevalg, faktisk stemmer RV, kommer RV inn både fra Oslo og Hordaland.

Vi skal ikke ha et regjeringsvalg. Det er ikke to alternative "styrer" vi skal stemme på, men på ulike partier, for å sende våre representanter til nasjonalforsamlinga. Så vil opptellinga vise hvem som kan og vil danne regjering.

Politisk må en spørre om ikke ei ny regjering bare betyr ny kurs mot samme mål. Ledelsen i Ap er jo enig med Høyre! Stikkord: EU, WTO og GATS. Privatisering av Statoil, Posten, jernbanen. Sjukehusreformen. Store skatteletter til de rike (1992). Pensjonsreformen. USAs okkupasjon av Irak og Afghanistan. SV makter ikke å være noen opposisjon. De vil regjere landet sammen med AP.

Ethvert parti som tar mål av seg til bare å administrere dagens kapitalisme, vil være nødt til å gjennomføre en liberalistisk politikk.

Hvis ei AP-SV-SP-regjering skal bli bedre enn den vi har, vil det bare være resultatet av et vedvarende press fra fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og antikrigsbevegelsen, og at RV er på Stortinget bærer bevegelsenes krav inn til avstemning og oppmerksomhet.

Med RV på Stortinget, vil det faktisk være et parti til venstre for regjeringa. Ikke ellers. Så hvis du er rød, stem rødt! Stem RV!