Leder

AP trekkes ikke til venstre.
SV trekkes til høyre

av Jorun Gulbrandsen

Til innholdslista for akp.no nr 3, 2005 ||| Til AKP si heimeside


Landsmøtene i AP og SV viser at Arbeiderpartiet ikke trekkes til venstre. Det er SV som trekkes - til høyre.

AP skal sende søknad om EU så snart de mener situasjonen er klar. Ledelsen lager kompromisser med Høyre om pensjonsreformen fordi de er politisk enige og vil ha stortingsbehandling i mai. SV går stille i dørene for å ikke forpurre forhandlingene om taburetter i ei ny regjering.

På Stortinget blir det ikke lenger noen opposisjon til venstre for regjeringa! Hvis vi altså får ei ny AP-SV-SP-regjering. I dag er det bare Rød Valgallianse igjen som i ett og samme parti representerer den store motstanden mot pensjonsreformen, nei til EU under alle omstendigheter, forsvar av Arbeidsmiljøloven og nei til norsk krigsdeltakelse for USA.

Hvis ei ny regjering skal føre en bedre politikk enn Høyre på noen områder, vil det være resultatet av et fortsatt og vedvarende press fra fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og antikrigsbevegelsen.

Og det vil være resultatet av at RV på Stortinget bærer bevegelsenes krav inn til avstemning i Stortinget mens alle ser hva regjeringa gjør med dem.