Leder

Stem for en ny kurs - stem RV!

av Jorun Gulbrandsen

Til innholdslista for akp.no nr 2, 2005 ||| Til AKP si heimeside


Kan et lite parti bety noe når ei ny regjering skal på plass? Ja.

RV er ei virkelig og praktisk kraft når det gjelder å argumentere og organisere mot Pensjonskommisjonens innstilling. RV vil være det eneste partiet som på eget initiativ fortsetter kampen etter valget!

Det viktigste angrepet på velferdsstaten til nå er angrepet på folketrygda. Det er til gjengjeld et sterkt press fra fagbevegelsen og kvinnebevegelsen mot dette. Mange håper at ei ny regjering utgått fra DNA, SV og SP skal gi en ny kurs. Vekk fra privatisering og vekk fra ideen om at markedet er den beste veiviseren for samfunnet.

For at ei ny regjering ikke bare skal bety nye folk på gamle taburetter, må det sterke presset fortsette. "Vi stemmer på dere, hvis dere lover at ..." Slik som garantier for at Pensjonskommisjonens innstilling legges død! Problemet er jo at Arbeiderpartiet og Høyre har vært enige om liberaliseringspolitikken til nå.

SV har ikke en gang greidd å være et opposisjonsparti mot Pensjonskommisjonens innstilling. Ministerposter med AP lokker ledelsen sterkt.

Betyr dette at det er likegyldig om vi får Jan eller Jens? Ja, hvis SV og DNA deltar i ødeleggelsen av folketrygda før valget, og om endringene i arbeidsmiljøloven blir gjennomført i løpet av våren. Men dersom den store opposisjonen som har reist seg i fagbevegelsen, evner å hindre dette, vil svaret være nei. Vedtaket i SVs landsstyre om å avvise kutt i pensjonene, er et eksempel på at press fra fagbevegelsen og kvinnebevegelsen kan nytte.

RV skiller seg ut ved at partiet arbeider for et sosialistisk samfunn og et brudd med det kapitalistiske. RV skiller seg ut ved at det deltar i og tar initiativ til aksjoner og kampanjer mot angrepene på velferdsstaten. Et lite parti, ja, - men veldig nyttig for dem som vil ha en ny kurs.