13 eller 6 timers arbeidsdag?

Til innholdslista for akp.no nr 2, 2005 ||| Til AKP si heimeside


Arbeidslivslovutvalget (ALLU) vil fjerne bestemmelsene i den nåværende arbeidsmiljøloven som i dag begrenser normal arbeidstid til 8 timer dagen og 40 timer uka.

Dette vil de tillate:

Det er faktisk akkurat ALLU som har kommet fram til forslaget om 13 timer.

- Forskning viser, står det i innstillinga (s. 235), at vi trenger om lag 11 timer hvile i døgnet for å bygge oss opp igjen etter en arbeidsøkt.

Greitt, da kan folk jobbe 13 timer i døgnet. Eller som det står i lovteksten (§10-8): - Den samlede daglige arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer.

Hadde dette vært et tiltak en benytta i ekstreme situasjoner, så greitt nok. Men lovforslaget åpner for ukevis med 13-timers dager uten krav til begrunnelse. Bare det inngås avtaler. (Fra Ebba Wergelands innledning på konferanse i Trondheim i januar 2005.)

Sekstimersdagen er alternativet

Det gjelder å forsvare normalarbeidsdagen. Det er nå en gyllen sjanse til å kreve at den skal reduseres til seks timer!

Fordi åttetimersdagen (7 1/2) stenger svært mange kvinner ute fra å kunne få full jobb og dermed full lønn. Å slåss for åttetimersdagen i dag, er å slåss for fortsatt utestenging.

Fordi arbeidskjøperne har laga et så brutalt arbeidsliv at mange tusen mennesker kastes helt unødvendig ut av det. En kortere arbeidsdag er et effektivt tiltak for at flere kan ha lønnsarbeid.

Fordi produktiviteten har økt, og arbeiderne gir samla mer arbeid til eierne. Det er rettmessig å kreve å få noe tilbake i form av kortere arbeidstid.

Forsvar normalarbeidsdagen! Nei til 13 timer! Ja til sekstimersdagen!