Penger til motstandskampen

Intervju med Arnljot Ask

Til innholdslista for akp.no nr 1, 2005 ||| Til AKP si heimeside


Arnljot Ask er internasjonal sekretær i AKP. Han er aktiv i Komiteen for et fritt Irak og har lenge arbeidet i ulike fredsinitiativer for å organisere motstanden mot USAs krig og norsk deltakelse. AKP har nå sendt penger til Irak.

akp.no: På Rød Sommerleir 2004 ble det samla inn penger til motstandskampen i Irak. Hvem skal få pengene?

AA: Iraks patriotiske allianse, IPA. Det er en papaplyorganisasjon som favner om patriotiske irakere, i hovedsak ikke-religiøse, og som står til venstre i det politiske landskapet. Pengene fra i sommer, som ble øremerka til den irakiske motstandskampen går til denne alliansens avis som heter Nidaa Al-Wathan. Ellers knyttes det ingen betingelser til støtten til IPA.

akp.no: Er valget i Irak et virkelig valg?

AA: Nei. Det er et USA-styrt "valg" for å gi økt legitimitet til det styret som er satt inn av okkupasjonsmakta. Rundt halvparten av listene er trukket, også i sjiamiljøet. Men i dette miljøet er det også kollaboratører, og de går inn for valget.

akp.no: Norge har sendt offiserer. Hva med soldater?

AA: Forsvarsdepartementet vil ikke opplyse om dette, sjøl om det før jul ble sagt at det muligens ville følge soldater med for å passe på offiserene, som skal være instruktører på militærakademiet i Bagdad.

akp.no: Norge er vel nokså aleine om å sende nye militære styrker inn?

AA: Seks Nato-land, med Tyskland og Frankrike i spissen, nekter å sende instruktører. Trenden er nå at flere trekker seg ut. Portugal og Ukraina har varsla dette. Polen vurderer det samme. Norge er en del av den USA-lojale indre kjernen. På Stortinget er de skjønt enige om at Norge skal ta imot irakiske quislingsoldater og trene dem her, som det eneste land i Europa til nå. Eneste dissentere der er SV, etter sterkt press fra grunnplanet i partiet.

akp.no: Hva gjør den norske fredsbevegelsen?

AA: Den breie bevegelsen ble handlingslamma i høst. Det har vært uenigheter. SP og Arbeiderpartiet (unntatt AP i Oslo) splitta ut. De godtok Nato-sporet med trening av kollaboratører. Men 15. februar stiftes en ny fredsallianse. Vi får se om det betyr en vending.


Antikrigskalender