På høy tid!

Intervju med Torstein Dahle

Til innholdslista for akp.no nr 1, 2005 ||| Til AKP si heimeside


akp.no: Hva kan bidra til at en AP-SV-Sp-regjering kan bety en positiv forskjell?

Torstein Dahle: Helt avgjørende er styrken på trykket nedenfra. APs sterke posisjon i fagbevegelsen er avgjørende for partiets legitimitet og tyngde. For AP vil det være problematisk å være på full kræsj med en grunnplansbevegelse som går langt oppover i fagbevegelsen. Forbannelsen og fortvilelsen over markedsliberalisme og privatisering sprer seg nå raskt. Vi er mange som vil ha vekk Bondevik-regjeringa. Ei AP-SV-Sp-regjering kan lettere presses til retrett.

akp.no: Hvorfor sier du det slik? Både AP, SV og Sp kommer jo med bedre valgløfter?

TD: AP blir toneangivende i ei slik regjering. Bånda mellom AP og fagbevegelsen kan slå begge veier. Hittil har AP-regjeringer brukt dem til å fremme markedsliberalisme og privatisering særlig effektivt. Uten sterk mobilisering og stort press nedenfra er det grunn til å frykte at valgløftene fort blir glemt.

akp.no: Hvilken rolle kan RV spille?

TD: RV deltar i den folkelige bevegelsen og bidrar til å styrke den. Som i pensjonskampen. Kommer RV på Stortinget, vil vi sørge for at krava og argumentene blir fremma skarpt og tydelig, ikke slipt vekk i prosessen. Med folkelig mobilisering og stor bevegelse i en sak vil Stortinget være mer pressa til å ta krava alvorlig.

akp.no: Men har RV sjanse til å komme på Tinget? Har det ikke vært bortkasta å stemme RV?

TD: Her i Hordaland gikk 2001-valget slik: Ledende SVere førte en kampanje der de sa at det var bortkasta å stemme RV, men viktig å stemme SV. Resultat: RV mangla 1.700 stemmer på å få mandat. SV fikk 3.400 flere stemmer enn de trengte for å få inn sine to. AP fikk 10.000 stemmer mer enn de trengte for å få inn sine. I stedet for at jeg kom på Tinget, kom Ingmar Ljones fra KrF inn. Får vi slike kampanjer i 2005, vil det jo faktisk svekke muligheten for å kaste regjeringa!

akp.no: Hva vil du si er spesielt med RV?

TD: RV mener at kapitalismen må vekk. Den bygger på en profittjakt som blir stadig råere, og som truer hele menneskehetens framtid. Derfor er vi ikke opptatt av å komme i posisjoner der vi administrerer kapitalen. De partiene som er det, blir uvegerlig pressa inn på systemets premisser. AP er et tydelig eksempel på hvordan det fungerer. Også SV i maktposisjon i kommunestyrer og fylkesting har gjennomgående tilpassa seg og blir "skrankepersonale for Erna Solberg". RV jobber for at folk skal ta makta og skape et samfunn styrt av folks behov, ikke av profitt - både i Norge og i resten av verden.

akp.no: Hva betyr det for RVs praksis i dag?

TD: Det betyr at vi hele tida prøver å bidra til at folk organiserer seg for sine krav. Vi ser ikke på oss selv som de som skal ordne opp, bare vi får en posisjon. Når vi mener at det bare er "folk flest" som kan sørge for de nødvendige samfunnsendringene, betyr det at vi må møte folk med respekt og ydmykhet.

akp.no: Hvordan stiller RV seg til de store sakene i vår tid?

TD: RV går imot at staten strammer inn og skviser viktige oppgaver som kommunene og folketrygden. Ingen av stortingspartiene vil bevilge nok til kommunene, og alle angriper folketrygden. Til forskjell fra alle stortingspartiene går RV prinsipielt imot at Norge skal delta i internasjonal krigføring, uansett hva FN måtte si. Vi vil ha norske soldater ut av Irak og Afghanistan.

RV og flertallet av folket i Norge er faktisk av samme mening når det gjelder folketrygden, krigen og kommuneøkonomien. Det er på høy tid at RV kommer inn på Tinget!

I 2001 gikk Stoltenberg i spissen for å gjøre sykehusa til bedriftsøkonomiske foretak og å sende Statoil på børs. Det ville ikke Høyre ha klart uten omfattende protester fra fagbevegelsen. AP-ledelsen klarte å skape ro og til og med aktiv tilslutning til slike dramatiske tiltak. Dette sier Torstein Dahle, leder i Rød valgallianse når akp.no spør ham om valget.