Leder

Verdivalg

av Jorun Gulbrandsen, leder i AKP

Til innholdslista for akp.no nr 10, 2004 ||| Til AKP si heimeside


George W Bush vant valget på verdier, hører vi. Hva forbinder vi med "verdier"? Det er sjølsagt forskjellig. Mange tenker at vi ikke bare må skaffe oss stadig flere ting, ikke bruke livet til bare jobb, men ta oss tid til å være sammen - og tenke litt over hva vi lever for.

Etter presidentvalget var stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle fra Kr.F straks ute og etterlyste et verdivalg - også i Norge. Hvilke verdier? Det handla om å kjempe mot at homofile skal ha samme lovbestemte rettigheter som heterofile. Det handla om å ta fra kvinner retten til å avgjøre sjøl om de skal føde eller ta abort. Kr.F-politikerens verdier går altså ut på å hindre halve befolkninga (kvinner) og titusenvis av menn og kvinner (homofile og lesbiske) i å bestemme over sine egne liv. Kristne fundamentalister skal i stedet bestemme hvordan andre skal leve. Elendige verdier, synes vi. Autoritært og intolerant.

Et annet uttrykk for deres verdivalg, er hetsen mot muslimer og islam, og at de holder fram den kristne tro som den eneste rette og aller beste. Kristenpopulisten Carl I Hagen sier han vil stoppe "islamisering av Norge" og viser til drapet på den nederlandske regissøren og islamkritikeren Theo van Gogh. Som om muslimer flest er mordere. Samtidig er han en varm israelvenn og gir Bush 100 prosent støtte i krigen mot Irak, - som dreper hundretusenvis. Hagens besøk i sommer hos Levende Ord, var en del av hans kamp for "kristne verdier" mot islam.

Demokratene, partiet til israelvennene Jan Simonsen og Vidar Kleppe, samarbeider med Forum mot islamisering, FOMI. FOMI driver en propaganda mot muslimer som likner på den nazistene drev mot jøder før andre verdenskrig.

Religiøse fundamentalister i alle leire vil at religionen skal bestemme lovene. Er det konflikt mellom lov og religion, vinner religionen. Også over FN-avtaler og menneskerettigheter. Slik var det også for dem som drepte van Gogh. Slik er det for dem som mener at det meste Israel gjør, er riktig.

Ytre høyre samarbeider med israelvenner på et rasistisk grunnlag mot islam. Slik skal USAs okkupasjon av Irak og Israels okkupasjon av Palestina verdiforklares: Som en kamp mot mennesker som har en religion som fører til onde handlinger. I motsetning til den kristne, som fører til gode handlinger.

I den virkelige verden fører USA og Israel krig og okkupasjon for å øke sin makt og rikdom. I dag er det de som kjemper mot dem, som står for de gode verdiene. For retten til å leve i fred, uten rasisme og uten krig. Bush og hans valgkamp har ikke noen gode verdier å tilføre en valgkamp i Norge.