Leder

Livet kan brukes til mye!
En sekstimersdag
er en god begynnelse

av Jorun Gulbrandsen

Til innholdslista for akp.no nr 9, 2004 ||| Til AKP si heimeside


Hva slags liv er et godt liv? Det er antakelig like mange meninger om det, som det er liv ...

Folk driver jo med alt mulig. Noen går på biblioteket hver uke. Noen har en hage hvor de klipper, planter og dyrker og kan alt om hva som gror best hvor. Og så har vi alle dem som organiserer og følger barn til idrett, skaffer penger og flere dugnadsfolk.

Vi glemmer ikke dem som går på møter i borettslaget, i utvalgene i kommunen, foreldregruppa på skolen og fagforeningsmøtet om kvelden.

Mange besøker gamle og syke. De med ekstra overskudd er alltid å finne i festkomiteene. Så har vi de med fotointeresse, og fugletittere, trekkspillerne, fluefangerne, amatørdykkerne, steinsamlere, matlagere, hundevenner, treskjærere, de som går på jakt eller som fisker ...

Vi skal ikke underslå at mange har det fint på jobben og veit de gjør et viktig arbeid sammen med gode arbeidskamerater. Det meste av folks våkne og beste tid går likevel med til arbeid som en kanskje ikke har hatt noen særlig mulighet til å velge, hvor en blir sliten uten å bli tilfreds. Tempoet er ekstremt høyt, vikarer finnes nesten ikke, det er for få folk til å gjøre det pålagte arbeidet, folk blir lei seg på tross av at de gjør absolutt det beste de makter.

Mødrene hører barna i lekser, den ene etter den andre, for barn skal ikke leke og sove, men arbeide om kveldene. Klokka ti om kvelden får mødrene tid til å rydde og vaske gummibukser og strømpebukser.

På tross av alt arbeidet driver folk altså samtidig med så mye annet morsomt! Drivkrafta må være sterk. Men denne delen av livet må nøye seg med de små kreftene som er igjen etter at arbeidsgiver og arbeidsreise har tatt det meste.

Det er ikke vanskelig å forestille seg hvilket mylder og mengder at krefter, ressurser og skaperevne som ville tyte og sprenge seg fram hvis den nødvendige arbeidsdagen var betydelig kortere. Det ville endre synet på hva et menneske er til for og i stand til.

Poenget er i hvert fall at det er mulig å ha et samfunn der menneskene ikke er redusert til bokstavelig talt lønnsslaver, eller til ubrukelig utstøtt, men er mennesker som får et helt annet rom å utfolde seg i. Det ville bli et mye hyggeligere, mer skapende og morsommere samfunn å leve i.

I dag vil i stedet arbeidsgiverne innføre det villeste barbari. De vil til og med fjerne den grensa som sier at åtte timers dag er nok. De vil ha vekk alle grenser slik at de kan diktere arbeidstida til hver og en.

Som et mottrekk: Krev samfunnsreform! Krev sekstimersdagen! Det er offensivt og velbegrunna, og gjør det mulig å diskutere hva slags samfunn vi vil ha!

Vi vil ha et allsidig liv og bruke det til så mye annet enn lønnsslaveriet!