Kampen i Venezuela

Hans Petter Strøm de Fine intervjua av Anna W Blix

Til innholdslista for akp.no nr 9, 2004 ||| Til AKP si heimeside


Hans Petter Strøm de Fine og Camilla Valle Bakke fra Rød Ungdom har vært på en tre ukers studietur i Venezuela. De var først to uker i Caracas og så en uke i delstaten Falcon nord i Venezuela, og i Valencia, den tredje største byen i Venezuela.

Det som gjorde mest inntrykk, er at folk hadde en glød, forteller Hans Petter.

- Vi traff flest politisk aktive, fordi vi samarbeidet med PCV, det kommunistiske partiet i Venezuela. Mange ser at den bolivarianske revolusjonen er en prosess de tjener på. De blir entusiastiske av å oppdage at de faktisk kan få innflytelse på sin egen hverdag. De var på en konferanse i det tidligere hovedkontoret til det statlige oljemonopolselskapet. Den bygningen som tidligere huset 18.000 ansatte, er nå gjort om til et bolivariansk folkeuniversitet. Mens Hans Petter og Camilla var i Venezuela var det sommerferie, så universitetet ble brukt til en konferanse for fattige, som lagde en uttalelse til presidenten.

- De diskuterte både i plenum og i grupper, og vi erfarte at demokrati tar tid. Etter hvert kom man fram til ti utkast til en uttalelse som blei sendt videre, fordi man ikke nådde å diskutere seg ferdig.

Sirklene

- Vi hørte mye om De bolivarianske sirklene, en organisasjon med grupper i mange land. I Norge fungerer organisasjonen som en studiesirkel. I Venezuela fungerer "sirklene" som et slags naboråd. Naborådene har direkte innflytelse på sitt nærområde.

På Hans Petter og Camilla virket det som om sirklene fungerte best utenfor de store byene, fordi de der har muligheten til å ta flere beslutninger som angår deres hverdag.

Organisering

Den viktigste masseorganiseringen foregikk gjennom Frente Unitario, en samling av mange organisasjoner. Målet er å lage et nytt parti som kan stå bak Chávez, i stedet for den koalisjonen som er nå. Den viktigste ungdomsorganisasjonen samler 40.000 ungdommer fra forskjellige grupper. De arrangerer blant annet partiskoleturer til Cuba for å lære å organisere. Allerede har 30.000 ungdommer vært på Cuba, og flere er på vei. Utenom denne organisasjonen har man ikke mye særegen organisering av ungdom. Skillet mellom ungdom og voksne er ikke like markant som i Norge, fordi ungdommen raskere går ut i arbeid og får barn tidligere.

Sosiale reformer

De største forskjellene for vanlige folk er blant annet at skolene er gratis igjen. På 1960- og 70-tallet blei skolene privatisert, og det førte til at de fattigste tok barna sine ut av skolen, de hadde rett og slett ikke råd til å ha dem der. Nå kjøres det kampanjer for å samle opp dem som ikke har fått lese- og skriveopplæring, og man har programmer for folk som vil ta opp videregående utdanning igjen etter å ha falt ut. Dette er spesielt viktig for kvinner som har fått barn i tidlig alder, og dermed ikke fått mulighet til å fullføre utdanninga si.

Støtt sirklene i Norge!

Nå er det viktig at Rød Ungdom fortsetter og videreutvikler samarbeidet med kontaktene i Venezuela. Det er viktig å følge med. Dessuten skal RV ha et prosjekt i Venezuela over nyttår, så der kan vi samarbeide masse, avslutter Hans Petter. Folk som ikke er med i Rød Ungdom kan delta i De bolivarianske sirklene. Det er viktig å støtte sirklene fordi opposisjonen mot Chávez er sterkt støtta av USA, og de har uttalt at de ønsker å drepe ham.