- Typisk å gi innvandrerne skylda

Intervju med Anne Minken

Til innholdslista for akp.no nr 8, 2004 ||| Til AKP si heimeside


I løpet av de tre siste åra har norsk innvandringsdebatt gjort en skarp høyresving. "Dette har vi hevdet i mange år. Velkommen etter!" Slik lyder det faste omkvedet når Carl I Hagen uttaler seg om innvandringspolitikk på tv.

Akp.no har bedt Anne Minken, som arbeider med innvandringshistorie, om en kommentar.

- Carl I Hagen er for beskjeden, sier hun.

- Han kunne med full rett skryte av at han og partiet hans knytter seg til en flere hundre år gammel tradisjon i norsk innvandringsdebatt. I dag er Finnskogen en romantisk turistattraksjon. Men for noen hundre år sia ble de finske innvandrerne der beskrevet som et barbarisk og ukristelig folkeslag. Kvenene i Nord-Norge ble ansett som upålitelige mongoler. Det er en lang tradisjon for å gjøre innvandreren ansvarlig for samfunnsproblemer som fattigdom, fyll og kriminalitet. Det fikk svenske innvandrere merke under den store arbeidsinnvandringen fra Sverige i andre halvdel av 1800-tallet. De var ikke fremmedartede kulturelt, men det var mange av dem i området rundt Oslofjorden, og de tilhørte gruppa småkårsfolk. I mellomkrigstida var det en ganske utbredt oppfatning om at alt det gode borgerskapet ikke likte, kom med innvandrere: Sosialisme, anarkisme, kriminalitet, gudløshet og fyll.

Liberal venstreside

akp.no: Hva er nytt i norsk innvandringsdebatt i dag?

- Det er at også det du kan kalle en liberal venstreside hopper på den innvandringsrestriktive linja. De siste utspillene har kommet fra Berthold Grünfeldt som har karakterisert norsk integreringspolitikk som "naiv" og "snillistisk", og fra sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen som med utgangspunkt i knivdrapet på Oslo-trikken har gått inn for å opprette asylmottak i Afrika. Det har han siden gått tilbake på. Men psykiatriproblemet gav ham uansett tanker om innvandringa. Kanskje er det et behov for å finne enkle svar og greie løsninger. Det Grünfeldt og Hylland Eriksen vil, er jo å bruke innvandringspolitiske tiltak for å løse grunnleggende problemer som alle moderne kapitalistiske samfunn sliter med.

Finn årsakene

- Grünfeldt er opptatt av høyt trygdeforbruk. Men skyldes utstøtingen fra arbeidslivet gebrokkent norsk og fremmedartede verdier? Dette er jo en nådeløs prosess som også rammer mange arbeidstakere med norsk bakgrunn. Og hvorfor er det i første rekke asylpolitikken Hylland Eriksen kaster seg over i forbindelse med trikkedrapet? Denne saka har synliggjort andre problemer som det må være viktigere å gripe fatt i. Vi har fått nok et eksempel på hvordan sosialkontorene avviser folk i dyp krise og på hvordan den berykta svingdørspsykiatrien fungerer.

Maktas vokabular

akp.no: Men har ikke kritikerne noe rett når de hevder at innvandrings- og integreringspolitikken har vært "naiv og snillistisk"?

- Både innvandrings- og integreringspolitikken har fulgt konjunkturene. Det er alltid mindre åpenhet for å ta mot flyktninger og asylsøkere når arbeidsmarkedet er vanskelig, og da kommer også påstandene om at det er innvandrernes "annerledeshet" som skaper problemene. "Snillistisk" synes jeg er et ganske ekkelt ord. Det tilhører maktas vokabular. En sånn språkbruk må være svært provoserende både for den innvandrergenerasjonen som bodde i overfylte brakker og tok de tyngste og dårligst lønna jobbene, og for de yngre generasjonene som møter veggen på bolig- og arbeidsmarkedet på grunn av et skaut eller et utenlandsk navn.