Leder

Fanden sjøl

av Jorun Gulbrandsen

Til innholdslista for akp.no nr 8, 2004 ||| Til AKP si heimeside


Kjært barn har mange navn. Men det har Fanden også. I de gamle, overtroiske dagene kunne det bære galt av sted hvis en tok ordet Fanden i sin munn. Da kom han. Da var det tryggere å si, Han sjøl, Gamle-Erik eller Hinmannen.

Arbeiderklassen angripes fra alle hold. Folketrygd og pensjoner skal bli langt dårligere. Noen ønsker normalarbeidsdagen vekk. Noen jobber for å utrydde tariffavtalene. Hvem er disse noen? Hvem er Fanden?

Kapitalistklassen! Den som eier bankene, forsikringsselskapene, industrien, kommunikasjonsmidlene og energikildene. Den legger føringene for hva som til slutt kommer fra regjeringsoppnevnte utvalg i Norge. Om svekking av arbeidervernet - for eksempel.

Grunn: Den europeiske kapitalistklassens planer om å vinne økonomisk over USA og Japan/Kina. Et viktig skritt er å senke prisen på arbeidskrafta. Det er grunnen til østutvidelsen og til EU-kommisjonens forslag til tjenestedirektiv som påbyr lavest mulige standard på alt. Kapitalistenes aller søteste drømmer er skrevet ned i dette direktivet.

Når lovløshet, usikkerhet og fattigdom sprer seg, skapes forutsetninger for at arbeidere ser sin nabo over grensa eller tvers over veien som sin fiende. De rike gir de fattige skylda for at de er fattige. De fattige gir også de fattige skylda. Statenes rasistiske politikk overfor minoriteter skaper et klima hvor rasisme blir alminnelig akseptert. Norske arbeidere skal lære å føle seg ett med sine norske eller hvite utbyttere blant kapitalistene på grunn av naturlig "etnisitet". Nazister får politisk næring og går løs på minoriteter som har minst mulighet til å forsvare seg.

Kapitalistklassens paradis er det store flertallets helvete. Barbariet har kommet lenger enn hva de fleste av oss er klar over! På den nylig avholdte konferansen Kvinner på tvers deltok tillitsvalgte og medlemmer fra ei lang rekke fagforeninger. Mange kvinner fortalte om hvordan det var på deres arbeidsplasser nå. Det sterke inntrykket ble at vi går rundt med et falskt bilde av at Norge har et regulert og ordentlig arbeidsliv. - Gjør barbariet synlig! var oppfordringa.

Det er ingen liten fiende vi har med å gjøre. De store kapitalgruppene i verden ute i krigen om profitten. Her nytter det ikke bare med med høringsuttalelser!

På slagmarka: Ja, hvor mye av arbeidervernlovene, de kollektive lønnsavtalene, rettsvernet, beskyttelsen under sjukdom, skade og alderdom, - hvor mye av dette skal ligge ødelagt tilbake? Hvordan får de mest utsatte det - kvinnene og minoritetene?

Noen har tatt opp kampen. Heismontørenes fagforening og oljearbeiderne i OFS streiker for at alle arbeidere i Norge, uansett hvor de kommer fra, skal ha norske lønns- og arbeidsforhold. Det er en kamp som fremmer enheten mellom norske og utenlandske arbeidere. Det er en kamp mot sosial dumping. Fagforeninger og klubber: Send dem støtteuttalelser og penger! Det koster å streike, både mentalt og økonomisk! Det er Fanden sjøl de har gitt seg i kast med.