Myte om AKP på ny

Til innholdslista for akp.no nr 6, 2004 ||| Til AKP si heimeside


Det er en usannhet som stadig dukker opp, også blant folk som vet bedre: "At AKP ikke er for demokrati, er for ettpartistaten og har et uklart forhold til den." Dette er bare tull. AKP er ikke for en stat med ett parti, og er absolutt ikke uklar på dette.

Usannheten dukket opp igjen i Sånn er livet 17. juni (NRK P2). Denne gang fra Hans Petter Sjøli, journalist i Klassekampen. Han ble presentert som historiker i Steinkjer, som skal skrive bok om AKPs historie. Hva slags bok om AKP blir det? Kanskje han burde ta seg bryet med å lese AKPs program? Og hvis han skal skrive historie, hva med å lese programmene over en viss tid? Hvis han gjør det, vil han finne ut at AKP i de siste tjue åra har vært svært tydelig på demokratispørsmålet. Teller ikke vedtak og programmer, og teller ikke meningene til medlemmene i AKP? Hva teller da?

Flertallsmakt

Nettopp fordi AKP har tatt alvorlig på å studere hvordan sosialistiske stater har degenerert, er demokratispørsmålet helt sentralt. Frie valg og organisasjonsfrihet er sjølsagt. Men det har vi i formelt i dag også, samtidig som et mindretall har den reelle makta i samfunnet. Derfor er det ikke nok. Derfor har sjølsagt AKP gått mye lengre, fordi AKP er et parti som tar perspektivet til dem som i dag ikke har makt. Sosialisme betyr at flertallet skal ha makta over politikken, lovene - og økonomien. Flertallet tar over. Det er faktisk et enorm utvidelse av demokratiet.

Formell og uformell makt

Det er mye som er vanskelig hvis en tar demokratiet på alvor. Sosialismen vil fortsatt ha klasser. Hovedproblemet vil fortsatt være spørsmålet om hvordan de som tidligere har vært bestemt over, skal kunne bestemme! Både formelle strukturer og uformelle nettverk, kunnskap og overklasseholdninger som "sitter i veggene" vil være motkrefter mot at arbeiderne skal kunne styre slik de vil. Ekspertdyrking vil være motkraft mot sjøltilliten til dagens «vanlige folk». Kvinner og mange med utenlandsk bakgrunn vil møte ekstra store motbakker. Praktiske forhold som lengden på arbeidsdagen. AKP har ingen fasit. Men vi diskuterer det mye. Interesserte kan lese AKPs program på her.

Programmet Sånn er livet har rundt 40.000 lyttere. En uriktig påstand sendes ut. AKP korrigerer - ikke til de samme 40.000, men til de 4.500 som vi sjøl gir denne avisa til. Det er slik myter får liv: Folk har "hørt det i radioen".

Når vi først er inne på demokrati: Vi veit bare om ett parti i Norge som har programfesta at det ikke vil ha statsmakt. Det er AKP.