Leder

Fattigfolks kapital

av Jorun Gulbrandsen, leder i AKP

Til innholdslista for akp.no nr 6, 2004 ||| Til AKP si heimeside


Hva er vitsen med organisasjoner? Er det ikke bare unødvendig pes med demokrati og medlemsmøter, risiko for å komme i mindretall, en skal finne folk som vil sitte i styret, kontingent skal drives inn, og hvem skal selge bladene?

Er det ikke mer sus over kjendisenes portretter og budskap i hovedstadspressa? Er det ikke mer eleganse over journalisters nettverk og cafésamtaler?

Får de ikke utretta mer, de som kan komme med et skikkelig bra utsagn som bringer dem inn i mediedebatten en hel dag?

Svaret avhenger av hvilken samfunnsforståelse en har og hvilken klasse en identifiserer seg med. Er målet å fjerne klassesamfunnet, vil arbeidet bli annerledes enn hvis målet er å bli berømt, få anerkjennelse eller ministerpost.

Det er naturlig nok ikke mye "kred" å få i dagens samfunn for å traske rundt på samfunnets grunnplan og bære planke på planke for å organisere klassesamfunnets begravelse. Det nye byggverket som gror fram på samme tid, kommer jo heller ikke straks til syne.

AKP mener organisasjon er viktig fordi menneskene er viktige. Ikke bare noen få kjente mennesker, men de aller fleste mennesker. Det store flertallet er faktisk i stand til å kaste all nåværende makt over ende. Hvis de ønsker det og organiserer seg for å gjøre det.

Overklassen er godt organisert i arbeidsgiverforeninger. Statsapparatet og lovene, politiet og militæret er deres redskaper og beskyttere. De som eier ressursene i samfunnet, har mange tusen mennesker i arbeid for å ta vare på sine egne ønsker og behov. På internasjonalt plan har de bl.a. EU, WTO, Verdensbanken, NATO og Det runde bord. Og de har sine mer uformelle organisasjoner, slike som de viste et gløtt av da Rimi-Hagen gifta seg med Mille-Marie Treschow. Takk til bryllupsgjestene, det er ikke ofte en så stor del av overklassen viser seg samtidig og gir begrepet borgerskapet et ansikt.

Er det noen som er godt organisert, så er det pengefolka. De skjønner betydninga av det. Og så skulle arbeidsfolk, kvinneaktivister og revolusjonære, mene at organisering er avleggs?

Organisasjon er fattigfolks kapital. Skal arbeiderklassen slå tilbake angrepene på arbeidsmiljøloven og folketrygda, kreves fagforeninger og annen organisering. Norske soldater hentes ikke hjem uten at noen organiserer slik at folkemeninga får et synlig uttrykk og det blir et vedvarende press på regjeringa.

AKP organiserer folk som vil gjøre noe i dag, og som har et klasseløst samfunn som mål. Er du interessert - ta kontakt!