Politiet overvåker fortsatt

Til innholdslista for akp.no nr 6, 2004 ||| Til AKP si heimeside


AKP har hemmelige landsmøter. Oppblåst sjølbilde? Henger igjen i den kalde krigens dager? Eller beskyttelse mot virkelig overvåking?

AKP ønsker ikke at overvåkingspolitiet skal være til stede med overvåkingsutstyr i lokalene og få vite om alle våre delegater, vårt medlemstall, hvor vi medlemmer, og andre ting som de ønsker å vite. Det er blant annet fordi vi ønsker at medlemmer skal kunne få være delegater og bruke medlemsrettighetene sine, sjøl om de har en jobb som gjør at de ikke kan stå fram som kommunister.

Lundkommisjonen

Realiteten er at sikkerhetspolitiet i alle år har forsøkt å finne ut hvor vi har landsmøter, nettopp for å få en samla oversikt over all aktivitet på en lett måte. Det ville jo være arbeidsmessig veldig enkelt for dem, sett med deres øyne. Den offentlig oppnevnte Lundkommisjonen, som rapporterte om deler av overvåkingspolitiets arbeid i Norge, forteller i sin rapport at AKPs landsmøter alltid har vært et mål.

Trusselbildet

Overvåkinga er ikke over. Myndighetene har satt inn større krefter på å overvåke muslimer og andre med utenlandsk bakgrunn. Men fortsatt er revolusjonære som AKP, RV og Rød Ungdom med i politiets trusselbilde.

Hvorfor registrerer de folk? Det er i siste instans for å fengsle og internere dem som i gitte situasjoner blir ansett av borgerskapet som for brysomme å ha gående fritt omkring. Dette er ikke eventyr, men instruks. De gjør det også for å samarbeide med arbeidsgivere og andre etater i staten i dag, for å holde kommunister unna bestemte jobber. Dette er også grundig dokumentert, og de handler fortsatt etter instruks.