- Ingen fred uten frihet!

Intervju med Ingrid Baltzersen (23), student og butikkassistent,
leder av Palestinakomiteen i Oslo og medlem av sentralstyret i AKP

Til innholdslista for akp.no nr 6, 2004 ||| Til AKP si heimeside


- Du er medlem av AKPs internasjonale utvalg. Hvordan er situasjonen for palestinerne nå?

- Palestinerne bor mange steder etter at de ble drevet på flukt i 1948, da staten Israel ble opprettet. Israel ble ikke plassert i et tomt område, men på palestinernes jord. I Libanon blir flyktningene glemt - de har vært flyktninger i snart 60 år! På Vestbredden og i Gaza er palestinerne i praksis sperret inne, de har problemer med å komme seg på jobb og skole, det er stadige portforbud. Israel angriper boligområdene, river hus, folk mister det lille de har, de lever i livsfare, de har det fryktelig. Israel driver terrorisme.

- Men Sharon vil fjerne okkupanter (bosettere)?

- Partiet hans vil ha hele Vestbredden og Jordan. Sharon vil forlate Gaza og deler av Vestbredden, men vil beholde det som av sionistene oppfattes som viktigst. Muren Sharon bygger, går midt gjennom Vestbredden og annekterer den beste jorda og den viktigste tilgangen på vann. Nå har Sharon planer om en mur til, mot Jordan, slik at palestinerne blir stengt inne mellom to murer. Israel er en rasistisk apartheidstat!

- Kunne Israel gjøre det de gjør, uten å bli holdt oppe av USA?

- Nei. USA tenker makt og strategisk plassering. Olja i området er viktig, men også geopolitiske forhold. Da staten Israel ble oppretta, fikk USA en stabil alliert i Midtøsten.

Antisionister, ikke antisemitter

- Når Israel blir kritisert for sin terror og krig mot palestinerne, roper de sjøl - og Israelvennene - ut om jødehat, at antisemittismen stiger osv. Sleipt?

- Ja, det er en herskerteknikk. På den måten forsøker de å få alle jøder og alle som tar avstand fra jødeforfølgelsene og nazismens utryddelse av jøder, til å støtte Israel. De kan si "Nå tar de jøder igjen". Gode menneskers dårlige samvittighet skal utnyttes slik at kritikk forstummer. Det er derfor det er så viktig å holde kritikk av Israels politikk klart atskilt fra alt som smaker av antijødiskhet/antisemittisme. Ellers gir vi Israel ei gavepakke som de kan bruke i sin propaganda for å vinne støtte. Taperen blir det palestinske folket, men også jødene som ikke ønsker å støtte staten Israel. Vi er antisionister, men vi er ikke antisemitter.

Ingen fred uten frihet

- Hva er en god plan: En eller to stater i Palestina?

- Prinsipielt er jeg for én ikke-religiøs stat med plass for alle. Men det vil verken bli en løsning med én eller to stater så lenge Israel fører den politikken de gjør, og fortsetter å bli holdt oppe av USA. Jeg håper at den vanlige israeler etter hvert skjønner at de sjøl ikke tjener på en krig mot palestinerne, - hvis de vil ha sikkerhet, må Israel slutte med sin undertrykkelsespolitikk.

Det kan ikke bli fred uten frihet for det palestinske folket.

En kan gjøre noe

- Hva kan en gjøre, hvis en vil gjøre noe for palestinerne?

- Melde seg inn i Palestinakomiteen. Der det er lokale grupper, kan du være med på studiesirkel og lære mer. Er det ingen gruppe, kan dere lage en. Bestill materiell. Selg palestinaskjerf og merker. Det finnes gode hefter. Aksjonen "Boikott Israel" har løpesedler en kan laste ned på www.boikottisrael.no og klistremerker en kan bestille.

- Hvorfor er du med i AKP, du som har så mange jern i ilden?

- Fordi jeg vil fjerne årsakene til krig: Kapitalisme og imperialisme. Jeg vil ha et verdenssamfunn uten klasser og uten statlige stengsler mellom folk, der menneskene slutter seg sammen på frivillig grunnlag fordi de er like og frie.