Hent dem hjem!

av Jorun Gulbrandsen, leder av AKP

Til innholdslista for akp.no nr 5, 2004 ||| Til AKP si heimeside


Når dette skrives, har vi nettopp fått meldinga om at en norsk soldat er drept i Afghanistan. Dette er en trist beskjed å få.

Realiteten er imidlertid at norske soldater er et legitimt mål for motstandskampen i Afghanistan. USA okkuperer landet. Dette er Norge en del av. Det er Bondevik og Devold sitt ansvar at norske soldatliv går tapt. Bondevikregjeringa vil ha flere soldater i Afghanistan. En enstemmig utenrikskomite ønsker det. Også SV, dessverre. I mai leker norske soldater krig i Tromsø under navnet "Øvelse Kabul". Det kan altså bli flere døde, norske soldater i det virkelige Kabul.

Gatas Parlament har gitt oss lov til å trykke sangen deres, Bombefly, på forsida av denne avisa. I videoen til sangen framstiller de Bondevik i lomma på USA. Det er et treffende bilde. Den norske regjeringa gir et lite pip i ny og ne, men står ellers traust i giv akt for USA. Det er vemmelig. Den kristne nestekjærligheten vi har hørt så mye om, gjelder åpenbart ikke alle mennesker.

Fra Gatas Parlaments video "Bombefly"

Israel knuser fattige flyktningers hus til støv. Mennesker drepes hver dag. Den israelske justisministeren Yosef Lapid sa at dette minnet ham om nazistenes utryddelser av jødene, som han sjøl hadde erfart, under andre verdenskrig. I Irak bomber USA boligområder, moskeer og bryllup. I Afghanistan fortsetter bombinga.

På fjernsynet ser vi hvordan barna løper skrekkslagne fra tanks og soldater med sine små bein, i flyktningleirene i Gaza, i byer i Irak. Sjuke og gamle kan ikke løpe unna. Kvinner føder mens soldatene sparker inn dører. Krigen er en krig mot mennesker, ikke mot et land på et kart i atlaset!

Hent soldatene hjem, så ikke flere norske soldater blir drept, og så de ikke dreper andre. De fører en urettferdig krig.

Motstandskamp mot okkupasjonen utvikler seg i Afghanistan, i Irak og i Palestina. Støtt kampen! Den er rettferdig. Solidaritetsarbeid virker. Erfaringene fra Norge og andre land viser at et aktivt og sterkt meningspress mot egne regjeringer har stor betydning for å utvikle en sterk internasjonal opinion.

Det trengs større aktivitet. Folk i Norge er organisert i et utall av organisasjoner. Foreslå vedtak: Hent dem hjem! Fagforeninger, idrettslag, skoleklasser, elevråd, studentgrupper, kommunestyrer, kvinneorganisasjoner og partigrupper, gjerne på det aller mest lokale plan:

Hent dem hjem!
Fra Irak og fra Afghanistan.