Fredelige kvinner?

av Jorun Gulbrandsen

Til innholdslista for akp.no nr 5, 2004 ||| Til AKP si heimeside


Det er mange som ikke er klar over hvor vanlig det er med kvinner som soldater.

Eritrea førte frigjøringskrig mot Etiopia i 30 år (1961-91). 30 prosent av soldatene var kvinner. Kvinnene fikk andre kjønnsroller, og mange lengta tilbake til soldatlivet da krigen var slutt. Elise Barth er forsker ved Institutt for fredsforsking og har skrevet en interessant artikkel om kvinner som soldater: "Kvinner og relasjoner mellom kvinner og menn: Eksempel fra Eritrea". Se http://www.skk.uio.no/nettpublisering/Verdensordenen/krigogeritrea.html.

Forfatter Ingar Knudtsen skriver om kvinner i kamp. I artikkelen "Amasoner og opprørere" forteller han bl.a. at i Vietnam er det en tradisjon som går mange hundre år tilbake i tida, hvor kvinner har vært ledere, hærførere og generaler. Under Vietnamkrigen, var 35 prosent av soldatene som kjempet mot USAs angrep, kvinner.

Kvinnene deltok aktivt i den spanske borgerkrigen mot fascistene på 1930-tallet. I krigen mot Hitler under den andre verdenskrigen, deltok svært mange kvinner i Sovjet som soldater, også som partisaner og førere av bombefly. Se http://forfatter.net/knudtsen/artikler/2002/amasonerogopprorere.htm.

Kvinner har ofte måttet slåss for å få lov til å slåss. Fienden deres har vært patriarkalske holdninger.